podnoszenie ci昕ar體

darluc, PAP

ietny start Dolno秎眤ak體 na mistrzostwach Polski w podnoszeniu ci昕ar體

ietny start Dolno秎眤ak體 na mistrzostwach Polski w podnoszeniu ci昕ar體

A pi赕 medali zdobyli dolno秎眘cy sztangi禼i podczas rozgrywanych w weekend w kowie mistrzostw Polski w podnoszeniu ci昕ar體.

Podnoszenie ci昕ar體. Azerbejd縜n zap砤ci p蟪 miliona dolar體

Azerska federacja podnoszenia ci昕ar體 zosta砤 ukarana kwot 500 000 dolar體 po tym, jak dziewi阠iu zawodnik體 z tego kraju zosta硂 przy砤panych na dopingu.

Mistrz olimpijski z Aten w podnoszeniu ci昕ar體 Bu砱ar Dobrew nie 縴je

Mistrz olimpijski z Aten (2004) w podnoszeniu ci昕ar體 w kategorii 94 kg Milen Dobrew zosta znaleziony martwy w swoim domu w P硂wdiw - poinformowa硂 bu砱arskie Ministerstwo Spraw Wewn阾rznych

Bart硂miej Bonk br眤owym medalist M. "Po prostu wykona砮m swoj robot"

Bart硂miej Bonk br眤owym medalist M. "Po prostu wykona砮m swoj robot"

Wroc砤w zorganizuje mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體

Wroc砤w zorganizuje mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體

Polub nas na Facebooku i 縴j sportem razem z nami » Pocz眛kowo Wroc砤w nie by brany pod uwag jako miejsce rozgrywania zawod體. Pierwotnie impreza mia砤 odby si na warszawskim Torwarze. Takie miejsce zg硂si硑 w砤dze Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 w 2011 roku, kiedy u jego ster體

Podnoszenie ci昕ar體. Reakcje na tekst Sport.pl: "Bior wszyscy", "zmowa milczenia"

Podnoszenie ci昕ar體. Reakcje na tekst Sport.pl: "Bior wszyscy", "zmowa milczenia"

dyskusja internaut體. Ma硂 kto otwarcie krytykuje przy砤panych sztangist體. Przewa縜 opinia, 縠 doping to powszechny problem w tym sporcie. Kto jest odpowiedzialny? Ko砮cki Cz甓ciej ni krytyka Do酬gi i jego koleg體 pojawia si nazwisko prezesa Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 Szymona Ko砮ckiego

M w podnoszeniu ci昕ar體. Boli? Znaczy b阣zie medal

M w podnoszeniu ci昕ar體. Boli? Znaczy b阣zie medal

Najlepsi sztangi禼i do Wroc砤wia wracaj dok砤dnie po stu latach. W 1913 roku rywalizowali w nowej, dopiero otwartej Hali Stulecia. Zawody by硑 elementem mistrzostw 秝iata w ci昕kiej atletyce. Poza podnoszeniem ci昕ar體 walczono w體czas w przeci眊aniu liny, w rzucie ci昕arem czy pchni阠iu kamieniem

M w podnoszeniu ci昕ar體. Karpi駍ka pi眛a, Yayun Tan najlepsza

M w podnoszeniu ci昕ar體. Karpi駍ka pi眛a, Yayun Tan najlepsza

Mistrzyni Europy z 2012 roku we Wroc砤wiu wystartowa砤 po raz pierwszy od 16 miesi阠y. Polka by砤 zdyskwalifikowana za pozytywny wynik testu na doping. Karpi駍ka powinna pauzowa przez 24 miesi眂e, ale w砤dze Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 skr骳i硑 jej kar. - Oczywi禼ie pozytywny wynik

Radom ma przedstawiciela na MP kobiet w podnoszeniu ci昕ar體

Radom ma przedstawiciela na MP kobiet w podnoszeniu ci昕ar體

Mi阣zynarodowy arbiter z Radomia ju po raz kolejny poprowadzi zawody tej rangi. W Makowie Mazowieckim Kwiatkowski obok dw骳h innych arbitr體, jest s阣zi g丑wnym zawod體 i b阣zie rozstrzyga dwie kategorie wagowe - do 69 kg i plus 75 kg. W tej pierwszej faworytk jest Patrycja Piechowiak (Budowlani

M w podnoszeniu ci昕ar體. Polska w os砤bionym sk砤dzie

M w podnoszeniu ci昕ar體. Polska w os砤bionym sk砤dzie

Bonk, jedyny polski medalista ubieg硂rocznych zawod體 tej rangi we Wroc砤wiu, mia w tym sezonie do舵 d硊g przerw w treningach. Pod koniec pa糳ziernika nie obroni tytu硊 mistrza kraju w kat. 105 kg, zajmuj眂 drugie miejsce. Ze startu w Kazachstanie z powodu kontuzji zrezygnowa w ostatniej chwil

M w podnoszeniu ci昕ar體. Szymon Ko砮cki: Plan minimum to medal

M w podnoszeniu ci昕ar體. Szymon Ko砮cki: Plan minimum to medal

mistrzostw w Hali Stulecia ma by przygotowane na widowni oko硂 3500 miejsc dla kibic體. Obiekt ten obchodzi w砤秐ie setn rocznic powstania. Tak縠 sto lat temu odby硑 si we Wroc砤wiu mistrzostwa 秝iata w ci昕kiej atletyce, m.in. w konkurencji podnoszenia ci昕ar體. - Chcemy na te stulecia, na kilkana禼ie

M w podnoszeniu ci昕ar體. 400 sportowc體 wyst眕i we Wroc砤wiu

M w podnoszeniu ci昕ar體. 400 sportowc體 wyst眕i we Wroc砤wiu

Decyzja o przyznaniu Polsce prawa do organizacji mistrzostw zosta砤 podj阾a w 2011 r. i pierwotnie mia硑 si one odby w Warszawie. Gdy na pocz眛ku grudnia ubieg砮go roku prezesem Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 zosta dwukrotny srebrny medalista olimpijski Szymon Ko砮cki, okaza硂 si, 縠

M w podnoszeniu ci昕ar體. Ko砮cki: Pami阾am o obietnicach

M w podnoszeniu ci昕ar體. Ko砮cki: Pami阾am o obietnicach

kasz Jachimiak: Denerwuje si pan przed swoimi pierwszymi mistrzostwami 秝iata w roli prezesa Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體? Szymon Ko砮cki: My秎, 縠 b阣 udane, bo mocno na to pracowali秏y. B阣ziemy go禼i ponad 750 os骲. Spodziewali秏y si maksymalnie 600-osobowej grupy z硂縪nej ze

M w podnoszeniu ci昕ar體. Do酬ga: Nie jest 糽e. Jest tragicznie

M w podnoszeniu ci昕ar體. Do酬ga: Nie jest 糽e. Jest tragicznie

nie jestem bardzo starym zawodnikiem, ale ci昕ary podnosz ju od 21 lat. Natury nie oszukam. Zacz背 pan d紈iga jako 10-latek? - Przez pierwsze trzy lata to by砤 og髄norozwoj體ka i udawanie, 縠 kij od miot硑 jest sztang. Jak si chce co osi眊n辨, to trzeba szybko zaczyna. Szymon Ko砮cki te szybko

Podnoszenie ci昕ar體. Ko砮cki: Mam jasn koncepcj

Podnoszenie ci昕ar體. Ko砮cki: Mam jasn koncepcj

podnosi砮m ci昕ary, bo ono o tym nie m體i. Po prostu 糽e zrobi砮m, 縠 podda砮m si artroskopii lewego kolana. Mia砮m wtedy przeci笨enie wi陑ad砤 rzepki, po kilkumiesi阠znym odpoczynku i rehabilitacji ono by si zregenerowa硂, ale chcia砮m wszystko przyspieszy. Natomiast je秎i chodzi o wsp蟪zawodnictwo

Podnoszenie ci昕ar體. Marcin Do酬ga zostanie do縴wotnio zdyskwalifikowany?

Podnoszenie ci昕ar體. Marcin Do酬ga zostanie do縴wotnio zdyskwalifikowany?

Sawczuka. W niedziel sztangista nie wystartowa w mistrzostwach kraju w swoim rodzinnym kowie - oficjalnie z powodu b髄u plec體. W poniedzia砮k Polski Zwi眤ek Podnoszenia Ci昕ar體 zawiesi Do酬g i wykluczy z reprezentacji na mistrzostwa 秝iata w Astanie (zaczynaj si 8 listopada). Pr骲ka A wykaza砤

Niezwyk硑 mecz w Nowym Tomy秎u. Niezwyk硑, bo... w podnoszeniu ci昕ar體

Niezwyk硑 mecz w Nowym Tomy秎u. Niezwyk硑, bo... w podnoszeniu ci昕ar體

rekord體 縴ciowych, a niekt髍e z nich by硑 pobite nawet o siedem kilogram體! Zawody rozgrywane by硑 tak jak mecze ligowe podnoszenia ci昕ar體 w Niemczech. Zawodnicy rywalizowali w punktacji Sinclera, kt髍a na bie勘co wy秝ietlana by砤 na ekranie, tak 縠 widzowie od razu widzieli wyniki poszczeg髄nych

To si nie zdarza cz阺to. Wielkopolska ma medal w podnoszeniu ci昕ar體

To si nie zdarza cz阺to. Wielkopolska ma medal w podnoszeniu ci昕ar體

Medale dla Wielkopolski w podnoszeniu ci昕ar體 nie s zbyt cz阺te. Promie Opalenica to jeden z wiod眂ych o秗odk體 w tej dyscyplinie sportu. Piotr Poniedzia砮k z tego klubu d紈ign背 w Ciechanowie 238 kg, z czego 108 kg wyrwa i 130 kg podrzuci. Przegra o 1 kilogram z Dominikiem Kwapiszem

M w podnoszeniu ci昕ar體. Wspom罂 Marcina Do酬g i wygraj tablet Acer!

M w podnoszeniu ci昕ar體. Wspom罂 Marcina Do酬g i wygraj tablet Acer!

kontuzjowanego Marcina Do酬g, kt髍y w niedziel 27 pa糳ziernika ma wystartowa w kategorii 105 kg na M w podnoszeniu ci昕ar體 we Wroc砤wiu. Nades砤ne wiadomo禼i oceni inni fani Sport.pl na Facebooku. Spo秗骴 50 najwy縠j ocenionych, jury wybierze trzy, kt髍ych autorzy otrzymaj tablety Acer Iconia A1-810

Podnoszenie ci昕ar體. Zbyt du縴 ci昕ar dla polskich sztangist體

Podnoszenie ci昕ar體. Zbyt du縴 ci昕ar dla polskich sztangist體

z 2010 roku, Arsen Kasabijew. Prezes Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 Zygmunt Wasiela chcia, by ca砤 tr骿ka pokaza砤 sw si酬 na czempionacie Starego Kontynentu. Nic z tego. Na mistrzostwach zabraknie jeszcze dw骳h pewniak體 do sk砤du na imprez czterolecia - Bart硂mieja Bonka i Krzysztofa

Rozpocz瓿y sie M w podnoszeniu ci昕ar體 we Wroc砤wiu. Bart硂miej Bonk ma szans na medal

Rozpocz瓿y sie M w podnoszeniu ci昕ar體 we Wroc砤wiu. Bart硂miej Bonk ma szans na medal

Br眤owy medalista igrzysk w Londynie Bart硂miej Bonk z Budowlanych Opole po d硊giej przerwie powr骳i niedawno do d紈igania i wkr髏ce powalczy o medal mistrzostw 秝iata. Bo ju dzi we wroc砤wskiej Hali Stulecia rozpoczn si jubileuszowe 80. mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體. To najwi阫sza

Ruszy砤 sprzeda bilet體 na M w podnoszeniu ci昕ar體. Ca硑 doch骴 trafi na rehabilitacj c髍ki reprezentanta Polski

Ruszy砤 sprzeda bilet體 na M w podnoszeniu ci昕ar體. Ca硑 doch骴 trafi na rehabilitacj c髍ki reprezentanta Polski

. Pieni眃ze ze sprzeda縴 bilet體 trafi na konto Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej, a nast阷nie przekazane na rehabilitacj dziewi阠iomiesi阠znej Julii Bonk - c髍ki Bart硂mieja Bonka, czo硂wego reprezentanta Polski w podnoszeniu ci昕ar體, kt髍y na ubieg硂rocznych

Anwil S.A. sponsorem... Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體

Anwil S.A. sponsorem... Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體

Jako firma o zasi阦u og髄nokrajowym i europejskim ANWIL optymalizuje p砤szczyzn komunikacji, dostosowuj眂 j do swoich ambicji, aspiracji i cel體. Na mocy podpisanej w marcu br. umowy sponsoringowej Anwil rozpoczyna strategiczn wsp蟪prac z Polskim Zwi眤kiem Podnoszenia Ci昕ar體. To pierwszy w

Mistrzyni olimpijska z Aten w podnoszeniu ci昕ar體 na dopingu

Mistrzyni olimpijska z Aten w podnoszeniu ci昕ar體 na dopingu

Doping u 28-letniej zawodniczki stwierdzono w pr骲ce pobranej podczas zgrupowania narodowej kadry 26 pa糳ziernika 2011 roku, a Mi阣zynarodowa Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF) dopiero teraz na硂縴砤 kar.W zesz硑m roku Turczynka zosta砤 po raz sz髎ty w karierze mistrzyni Europy. W dorobku ma

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Wycofuj si rywale Marcina Do酬gi

Powodem wycofania si z rywalizacji rosyjskich sztangist體 s powa縩e problemy zdrowotne, kt髍ych charakteru nie podano w oficjalnym komunikacie ministerstwa sportu Rosji. W listopadzie 2011 roku w mistrzostwach 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體 w Pary縰 Akkajew zaj背 pierwsze miejsce wynikiem 430 kg w

Podnoszenie ci昕ar體. Ko砮cki: Nie masz 縜dnej szansy, ale j wykorzystaj

igrzyskach w Londynie taki rezultat da砨y mu sz髎te miejsce], wida by硂, 縠 jeszcze ma zapas, dlatego zacz背em w niego wierzy. Nie oszukujmy si, dla Czekiela i Kuczy駍kiego kibice nie si眃 przed telewizorami. Zapowiada pan, 縠 kiedy zostanie prezesem Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體, na

Zapowied niedzieli. Wis砤 w Lidze Mistrz體, M w podnoszeniu ci昕ar體 i Ekstraklasa

Relacje z najwa縩iejszych zawod體 w aplikacji Sport.pl Live na iOS, na Androida i Windows Phone M w podnoszeniu ci昕ar體 14.30 - kobiety w kategorii do 48 kg. We Wroc砤wiu rozpoczynaj si w niedziel mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體. Jako pierwsze startuj kobiety. W kat. do 48 kg jedn

M w podnoszeniu ci昕ar體. Adrian Zieli駍ki tu za podium

Jeste kibicem i jeste z Bydgoszczy? Musisz zosta fanem Facebooka Sport.pl Bydgoszcz » To niespodzianka, bo sztangista Tarpana Mrocza przed zawodami by jednym z faworyt體. - Na pocz眛ku roku mia砮m powa縩 kontuzj, ale uda硂 mi si dobrze przygotowa do mistrzostw. Jestem optymist -

Podnoszenie ci昕ar體. Do酬ga: B阣zie zdrowie, b阣zie wynik

mojej kariery. T karier prowadzi pan samodzielnie, co nie wszystkim si podoba. Zygmunt Wasiela, prezes Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 twierdzi, 縠 mimo wszystko jako czo硂wy sztangista 秝iata powinien pan bra udzia w mistrzostwach Europy i podkre秎a, 縠 Londyn poka縠, kto ma racj. - W

Legenda podnoszenia ci昕ar體 w Biskupcu. Zobacz ZDJ蔆IA

, czterokrotnie stawa na podium mistrzostw 秝iata i a pi赕 razy wywalczy tytu mistrza Europy (w latach 1999, 2000, 2006,2007,2008). Bez wahania mo縩a wi阠 stwierdzi, 縠 w swojej dziedzinie osi眊n背 niemal wszystko. By硑 sztangista, a obecnie prezes Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 w miniony

Podnoszenie ci昕ar體: Polak mistrzem 秝iata!

mistrzem 秝iata zosta Zieli駍ki, kt髍y roku temu wywalczy tytu mistrza 秝iata i Europy junior體.Spor niespodziank jest czwarte miejsce Yoelmisa Hernandeza, kt髍y triumfowa w grupie B. Kuba馽zyk zaliczy wszystkie sze舵 podej舵 i w dwuboju mia 374 kg (164+210). Zieli駍ki trenuje podnoszenie ci昕ar體

W Piekarach 10-latki zaczynaj trenowa podnoszenie ci昕ar體. "Rotacja jest du縜"

- Bardzo cz阺to ju wtedy wida, czy kto ma talent sztangisty, czy nie - doda, zaznaczaj眂, 縠 podnoszenie ci昕ar體 wymaga nie tylko si硑, ale i techniki, kt髍 nabywa si ju w trakcie tych pierwszych zaj赕 ze sztang. - Wa縩a jest te... g硂wa. S zawodnicy potrafi眂y osi眊n辨 rewelacyjne

Podnoszenie ci昕ar體. So鎘o: Jest ci昕ko, ale si nie poddajemy

o medal. Najwi阫sze szanse moim zdaniem ma Marzena Karpi駍ka, kt髍a na ostatnich mistrzostwach 秝iata by砤 pi眛a, a 縠 na igrzyskach nie wyst阷uj pe硁e zespo硑, jej szanse mog wzrosn辨. Chce pan powiedzie, 縠 w podnoszeniu ci昕ar體 砤twiej zdoby medal igrzysk ni mistrzostw 秝iata? - Na

M w podnoszeniu ci昕ar體. Zieli駍ki i Bonk powo砤ni do kadry

ed wszystkie relacje na 縴wo i najnowsze informacje ze 秝iata sportu w swoim telefonie dzi阫i aplikacji Sport.pl LIVE » Do ko馽a tygodnia kadra prowadzona przez Jacka Chru禼iewicza trenuje w O秗odku Przygotowa Olimpijskich w Gi縴cku. Tym razem w zaj阠iach nie bior udzia硊 czo硂wi zaw

Podnoszenie ci昕ar體. Znamy polsk kadr na mistrzostwa 秝iata

zako馽zeniu dwumiesi阠znej rehabilitacji od pocz眛ku 2012 roku rozpocznie przygotowania do startu w Londynie.Reprezentacja Polski jest aktualnie liderem rankingu punktowego kwalifikacji do turnieju olimpijskiego. Ostatnio Mi阣zynarodowa Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF) oficjalnie poinformowa砤, 縠 podczas

Podnoszenie ci昕ar體. Mistrz olimpijski wraca na pomost

27-letni sportowiec ze wzgl阣u na zaleg硂禼i treningowe nie startowa w ubieg硂rocznych mistrzostwach 秝iata i Europy. - Matthias jest w formie stawiaj眂ej go w gronie faworyt體 mistrzostw Europy w Mi駍ku - zapewni prezes Niemieckiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 Claus Umbach.Przed trzema

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Bonk: Zastanawia砮m si, czy jecha do Londynu

Kraje駍kim, sk眃 pochodz, do wyboru s 縠glarstwo, podnoszenie ci昕ar體 i pi砶a no縩a. Za pi砶 nie lubi砮m gania, wi阠 zaj背em si 縠glarstwem. Ale w ko馽u poszed砮m z dwoma kolegami do sekcji ci昕arowej, gdzie ju trenowa m骿 starszy brat. Zreszt by dzi na widowni, widzia砮m go i... s硑sza砮m. Po p蟪

Podnoszenie ci昕ar體. R罂yczka przeszkadza w treningach Adrianowi Zieli駍kiemu

w czerwcu na zgrupowaniu w Zakopanem. - Wiem, 縠 mam troch zaleg硂禼i i chc je szybko nadrobi. Chyba nawet troch za szybko... Do pe硁ej dyspozycji trzeba wraca wolno, bez nadmiernego wysi砶u. Po秔iech w ci昕arach nie jest wskazany. A ja, cho jestem jeszcze m硂dy, ju wiele prze縴砮m. D紈iganie

Podnoszenie Ci昕ar體. MP kobiet

Niezwykle uszcz甓liwiona by砤 mistrzyni kraju w kategorii 48 kg 23-letnia Sylwia Lalik z Unii Hrubiesz體.- Jeszcze to do mnie nie dociera, bo jest to moje pierwsze w 縴ciu zwyci阺two i od razu w tak wa縩ej imprezie. Wprawdzie po rwaniu by砤m druga, ale podrzutem uda硂 mi si odrobi t jednokilogram

Podnoszenie ci昕ar體. S硑nny chi駍ki sztangista Hui Liao zdyskwalifikowany na trzy lata

, Mi阣zynarodowa Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF) zawiesi砤 go do 30 wrze秐ia 2014.Dyskwalifikacja Chi馽zyka (w jego kategorii nie startowali Polacy) oznacza, 縠 ten kraj straci pierwsze miejsce w klasyfikacji dru縴nowej M-2010 na rzecz bia硂-czerwonych (132 pkt, przy 124 Azjat體). W Turcji z硂te medale

Anita W硂darczyk uczy si podnoszenia ci昕ar體 i haftowania

Podopieczna Krzysztofa Kaliszewskiego ca砶owicie wyleczy砤 ju uraz kr阦os硊pa, kt髍ego nabawi砤 si przed lipcowymi mistrzostwami Europy w Barcelonie. By kontuzja si nie powt髍zy砤 du縪 czasu po秝i阠a na nauczenie si prawid硂wej techniki podnoszenia ci昕ar體. - Wi笨e si to troch ze zmian

M w podnoszeniu ci昕ar體. Br眤owy medal Bonka, dramat Do酬gi

KONKURS! Wesprzyj Marcina Do酬g i wygraj tablet Rus砤n Nurudinow by we Wroc砤wiu bezkonkurencyjny. W rwaniu zacz背 podnosi jako ostatni. 190 kg zapewni硂 mu pierwsze miejsce i komfort przed podrzutem. ietnie spisa si Bart硂miej Bonk, kt髍y wyrwa 188 kg i by drugi. Dramatycznie z ci昕arem

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Marcin Do酬ga: Nie nadaj si do ci昕ar體

KONKURS! Poka swoj rado舵 zwyci阺twa i wygraj 7 tys. z硂tych! Potrafi pan wyt硊maczy przyczyny niepowodzenia? Marcin Do酬ga: Co mog powiedzie po tak fatalnym wyst阷ie? Kompletnie zawali砮m. Przecie 190 kg to nie jest dla mnie 縜den ci昕ar w rwaniu. Powinienem wsta o 12 w nocy, zrobi

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Kadra Polski bez Bonka, Do酬gi i Zieli駍kiego

W ekipie zabrak硂 aktualnie trzech najlepszych ci昕arowc體: ze wzgl阣體 zdrowotnych - mistrza olimpijskiego w 85 kg Adriana Zieli駍kiego i trzykrotnego mistrza 秝iata Marcina Do酬gi (105 kg) - oraz osobistych - br眤owego medalisty igrzysk w Londynie w kategorii 105 kg Bart硂mieja Bonka. Znale糽i si

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Srebrny medal Marzeny Karpi駍kiej

podnios砤, poprawi砤by rekord kraju w dwuboju i podrzucie. Podej禼ie spali砤, ale drugie miejsce w mistrzostwach Europy to i tak jej najwi阫szy sukces w seniorskiej karierze.22-letnia Karpi駍ka do podnoszenia ci昕ar體 trafi砤 osiem lat temu. Zauwa縴 j w體czas na zawodach lekkoatletycznych jej obecny

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Adrian Zieli駍ki ze z硂tym medalem!

Wygraj br眤owe wios砤 z Londynu!  » To pierwszy z硂ty medal Polak體 na igrzyskach w Londynie, i pierwsze z硂to w sztandze od 40 lat. Zieli駍ki by jednym z faworyt體 konkursu, jednak konkurencja prezentowa砤 si niezwykle mocno. - Adrian jest bardzo dobrze przygotowany, ale czeka go trud

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Marzena Karpi駍ka mistrzyni Europy

Drugie miejsce zaj瓿a Turczynka Nurdan Karagoz - 177 kg, a trzecie reprezentantka Azerbejd縜nu Silwia Ange硂wa - 175 kg.Karpi駍ka jest trzeci Polk, po Wr骲el i Klejnockiej, kt髍a wywalczy砤 mistrzostwo Europy. Trener sztangist體: w kadrze nie ma 縜dnych konflikt體

Podnoszenie ci昕ar體. Br眤 Klejnowskiej na mistrzostwach Europy!

Drugie miejsce zaj瓿a debiutuj眂a w mistrzostwach Europy Ukrainka Julia Paratowa. W rwaniu Polka uzyska砤 86 kg i zajmowa砤 pi眛e miejsce. Prowadzi砤 z rezultatem 100 kg Nowikawa, na drugiej pozycji by砤 Paratowa z rezultatem 92 kg, a na trzeciej jej rodaczka Julia Derkacz - 88 kg. Klejnowska zalicz

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Marzena Karpi駍ka pierwsza po rwaniu

Ole, ole, ole, ole! Trybuna Kibica zawsze pe硁aDruga jest W硂szka Genny Pagliaro z rezultatem 81 kg, a trzecia reprezentantka Azerbejd縜nu Silvia Ange硂wa - 78 kg. Poprzedni rekord Polski wynosi 83 kg i tak縠 nale縜 do Karpi駍kiej, kt髍a na pomo禼ie w Antalyi mia砤 trzy udane podej禼ia do 81, 83

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Bart硂miej Bonk z br眤owym medalem!

Bonk niespodziewanie obj背 prowadzenie po 秝ietnym rwaniu - w trzeciej pr骲ie pobi rekord 縴ciowy wynikiem 190kg co da硂 mu prowadzenie. Podrzut nie by ju dla Polaka tak szcz甓liwy - spali pierwsz pr骲 na 219kg, ale w drugiej wyr體na rekord 縴ciowy - 220kg. 225 kg okaza硂 si za ci昕kie, ale

Podnoszenie ci昕ar體. Powr髏 Agaty Wr骲el

Zawodniczka mia砤 trzyletni przerw, w tym czasie przebywa砤 w Anglii. Po powrocie w潮czona zosta砤 ponownie do kadry, ale musia砤 podda si dwa razy operacji kontuzjowanego nadgarstka i stawu biodrowego, dlatego dopiero pod koniec grudnia ubieg砮go roku wznowi砤 treningi. Na pocz眛ku marca wystar

Z硂to Zabo硂tnej na ME w podnoszeniu ci昕ar體

Rosjanka Natalia Zabo硂tna zwyci昕y砤 w kategorii 75 kg wynikiem 264 kg (123+141) w dwuboju w rozgrywanych we w硂skim Lignano Sabbiadoro mistrzostwach Europy w podnoszeniu ci昕ar體. Drugie miejsce zaj瓿a Hiszpanka Lidia Valentin - 245 kg (115+130), trzecie Niemka Yvonne Kranz - 220 kg (97+123

Podnoszenie ci昕ar體. Choro: W kadrze nie ma konflikt體

My te mamy zdanie! Dzielimy si nim na Facebook/Sportpl »kasz Jachimiak: Trener kadry kobiet Ryszard So鎘o zabiera na Mistrzostwa Europy wszystkie najlepsze zawodniczki, a w pana ekipie nie ma lider體. Dlaczego? Miros砤w Choro: My inaczej przygotowujemy si do igrzysk . U dziewczyn wy

MP senior體 w podnoszeniu ci昕ar體

sprawdzianem przed mistrzostwami Europy, kt髍e w po硂wie kwietnia zostan rozegrane we Francji. Medali禼i MP w podnoszeniu ci昕ar體 w 2006 roku: kat. 56 kg: 1. Marcin Makarski (Budowlani Opole) - 242 (110+132)2. Artur Pomiankiewicz (AZS AWF Bia砤 P-ka) - 195 (86+109)3. Kamil Gabrylewicz (AZS AWF Bia砤 Podlaska

Podnoszenie ci昕ar體. Ko砮cki: W Londynie b阣 medale

Ole, ole, ole, ole! Trybuna Kibica zawsze pe硁a kasz Jachimiak: Mistrz 秝iata Marcin Do酬ga, mistrz 秝iata Adrian Zieli駍ki, mistrz Europy Arsen Kasabijew - tacy zawodnicy zrezygnowali ze startu w mistrzostwach Europy w podnoszeniu ci昕ar體. Czy sztangi禼i, kt髍zy maj walczy o

M w podnoszeniu ci昕ar體. Zwarycz spali trzy podej禼ia w rwaniu

Wieczorem w grupie A o medal b阣zie walczy Krzysztof Szramiak (Budowlani Opole).Zwarycz, kt髍y nie m骻 by klasyfikowany w dwuboju, zrezygnowa ze startu w podrzucie. W grupie B triumfowa Rumun Razvan Martin z rezultatem 344 kg (158+186).W rwaniu z rywalizacji odpad tak縠 W硂ch Giorgio de Luca,

M w podnoszeniu ci昕ar體. Zwyci阺two Chi馽zyka Zhanga Jie

Srebrny medal wywalczy Kim Un-Guk z Korei P蟪nocnej - 320 kg (150+170), a br眤owy Indonezyjczyk Eko Yuli Irawan - 310 kg (139+171). Wyniki w kategorii 62 kg:1. Zhang Jie (Chiny) 321 (145+176) kg2. Kim Un-Guk (Korea P蟪nocna) 320 (150+170)3. Eko Yuli Irawan (Indonezja) 310 (139+171)4

M w podnoszeniu ci昕ar體. Wu Jingbiao obroni tytu

Srebrny medal wywalczy kolejny reprezentant Pa駍twa odka Zhao Chaojun - 284 kg (128+156), a br眤owy Azer Walentin Hristow - 276 kg (122+154). Polacy w tej kategorii wagowej nie startowali. Wyniki w kategorii 56 kg:1. Wu Jingbiao (Chiny) 292 (133+159) 2. Zhao Chaojun (Chiny) 284 (128+156) 3.

M w podnoszeniu ci昕ar體. Zieli駍ki br眤owym medalist w 85 kg

Na drugiej pozycji uplasowa si Francuz Benjamin Hennequin - 378 kg. Prowadz眂y po rwaniu Bia硂rusin Andriej Rybakow ostatecznie by si骴my z wynikiem 368 kg.Zieli駍ki nie obroni tytu硊 wywalczonego rok temu w tureckiej Antalyi, gdzie triumfowa z rezultatem 383 kg. Polak po rwaniu by drugi, zali

M w podnoszeniu ci昕ar體 bez Agaty Wr骲el

Wr骲el po trzech latach przerwy, treningi wznowi砤 na pocz眛ku 2009 roku, ale przez ca硑 czas ma powa縩e problemy zdrowotne. Zawodniczka przesz砤 dwie operacje nadgarstka, obecnie przechodzi rehabilitacj po operacji biodra. Pod koniec czerwca Wr骲el wystartowa砤 w Pu砤wach w mistrzostwach Polski, g

ME w podnoszeniu ci昕ar體: Zwyci阺two Awdaljan

Reprezentantka Armenii Nazik Awdaljan zwyci昕y砤 w kategorii 69 kg w rozgrywanych we w硂skim Lignano Sabbiadoro mistrzostwach Europy w podnoszeniu ci昕ar體. Wicemistrzyni Europy z ubieg砮go roku uzyska砤 w dwuboju 242 kg (106+136). Anna Smosarska (CLKS Mazovia Ciechan體) zaj瓿a 9. miejsce z

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Ewa Mizdal si骴ma w kategorii 75 kg

Sta潮 kategori wagow Mizdal jest 69 kg. Jednak przed igrzyskami sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zdecydowa, 縠 w Londynie wyst眕i ona w wy縮zej kategorii, gdy 69 b阣zie bardzo mocno obsadzona i szanse na miejsce w czo硂wej "10" b阣 minimalne. Mizdal by砤 w Londynie l縠jsza od ry

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Klejnowska 7., chowska 13. w kat. 53 kg

Zwyci昕y砤 reprezentantka Kazachstanu Zulfija Czinszanlo, uzyskuj眂 w dwuboju 226 kg i ustanawiaj眂 w podrzucie rekord 秝iata wynikiem 131 kg. Klejnowska w dwuboju uzyska砤 196 kg, w rwaniu 84 kg i podrzucie 112 kg. Debiutuj眂a w igrzyskach chowska mia砤 w dwuboju 191 kg (84+107). W listopadzie 20

Siedem przypadk體 dopingu na ME w podnoszeniu ci昕ar體

Na razie nie ujawniono nazwisk podejrzanych, aktualnie trwaj badania pr骲ek "B".W Mi駍ku reprezentant Polski Arsen Kasabijew zdoby z硂ty medal w kategorii 94 kg. W dwuboju uzyska rezultat 392 kg.Pochodz眂emu z Osetii Kasabijewowi 6 listopada ubieg砮go roku prezydent RP Lech Kaczy駍ki na

Podnoszenie ci昕ar體. Arsen Kasabijew: W Polsce czuj si znakomicie

, mam ich te w秗骴 przyjaci蟪 - poinformowa.Na Kaukazie wiod眂ym sportem s zapasy. - Mo縩a powiedzie, 縠 to sport narodowy wszystkich pa駍tw tego regionu. Zreszt na Kaukazie kochamy sport, rywalizacj. Bardzo popularne s boks, judo i ci昕ary. W moim przypadku wyb髍 by oczywisty. Moim wujkiem jest

Podnoszenie ci昕ar體. Marcin Do酬ga i Adrian Zieli駍ki jad do Chorwacji

- Przygotowania do mistrzostw 秝iata rozpoczynamy dwutygodniowym zgrupowaniem w Chorwacji, w kt髍ym we糾ie udzia oko硂 dziesi阠iu zawodnik體. Opr骳z mistrz體 秝iata, b阣zie w nim uczestniczy tak縠 mistrz Europy z 2010 roku w kategorii 94 kg Arsen Kasabijew oraz wi阫szo舵 z ekipy, kt髍a startowa砤

ME w podnoszeniu ci昕ar體 - br眤owy medali Roberta Do酬gi

Robert Do酬ga (Orl阾a k體) z wynikiem 395 kg w dwuboju (177+218) zdoby we w硂skim Lignano Sabbiadoro br眤owy medal mistrzostw Europy w podnoszeniu ci昕ar體 w kategorii 105 kg. Zwyci昕y Rosjanin Dmitrij Berestow - 410 kg (190+220). Drugie miejsce zaj背 Litwin Ramunas Visnauskas - 405 kg (185

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Mizdal: Nie ryzykowa砤m w rwaniu

miesi眂ami, gdy wygrywa砤 MP w Piekarach 眘kich. - Ze wzgl阣u na problemy z prawym kolanem mia砤m l縠jsze zaj阠ia treningowe, lecz dzi na pomo禼ie zupe硁ie zapomnia砤m o b髄u. Wierz, 縠 sta mnie na podnoszenie wielkich ci昕ar體. Za cztery lata chcia砤bym stan辨 na podium w Rio de Janeiro w kat. 69 kg

Podnoszenie ci昕ar體. Krzysztof Zwarycz: Jestem zszokowany informacj o dopingu

"Nie stosowa砮m 縜dnego 秗odka dopingowego. Jestem zaskoczony t informacj" - powiedzia PAP Zwarycz. 24-letni sztangista twierdzi, 縠 po otrzymaniu wyniku pr骲ki A, po tygodniu dosta korekt wyniku, a wynik pr骲ki B tak縠 r罂ni si od poprzedniej. Spraw zajmie si w sierpniu komisja

Podnoszenie ci昕ar體. Miko砤jki ze sztang

D阞ski - 300 kg (140 kg i 160 kg). Z cz阺tochowskich zawodnik體 najkorzystniej zaprezentowa si Tomasz Makowski - 219 kg (97 i 122 kg). - Warto odnotowa tak縠 wyst阷 naszego 12-latka Bart硂mieja kasiewicza - m體i prezes KS-u Polonia Zbigniew Pstrusi駍ki. - W dwuboju zaliczy ci昕ar 57 kg: 25 kg w

Podnoszenie ci昕ar體: Dw骿ka Grek體 na dopingu

23-letni Kourtidis zdoby z硂ty medale w kategorii 94 kg, 19-letnia Lapou wywalczy砤 w rywalizacji kobiet srebrny w kategorii 58 kg. Nie podano, jaki zabroniony 秗odek wykryto w ich organizmach po badaniu pr骲ek "A". Pr骲ki zosta硑 pobrane przed inauguracj Igrzysk 骴ziemnomorskich. Na r

M w podnoszeniu ci昕ar體. Kazach Ilin najlepszy w kat. 94 kg

Obaj reprezentanci Polski startowali w grupie B w pi眛ek. Kasabijew uzyska w dwuboju 380 kg, co da硂 mu trzecie miejsce w grupie, a Ko砮cki - brat dwukrotnego srebrnego medalisty olimpijskiego Szymona - mia w dwuboju 371 kg, co plasowa硂 go na 髎mej pozycji. Ilin tylko mniejsz wag cia砤 pokona

Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ci昕ar體

mistrzostw Polski w podnoszeniu ci昕ar體: kat. 94 kg: 1. Krzysztof F眆ara (Zawisza Bydgoszcz) - 343 kg (153+190) 2. Ireneusz Che砿owski (Zawisza Bydgoszcz) - 341 kg (151+190) 3. Zbyszko Kienast (Zawisza Bydgoszcz) - 331 kg (148+183) 4. Przemys砤w Chlebosz (眘k Wroc砤w) - 319 kg (146+173) 5. Przemys砤w

Mecz w... podnoszeniu ci昕ar體

Podczas tego meczu pojedynkowali si zawodnicy w poszczeg髄nych wagach, a za wyniki w kilogramach przyznawano punkty. Wynik: 1280,7 do 1256,0 pkt dla Budowlanych. Najlepszym zawodnikiem turnieju okaza si Kamil Andrzejak, kt髍y zdoby a 321,7 pkt.

ME w podnoszeniu ci昕ar體: Martirosjan wygra w 85 kg

Reprezentant Armenii Tigran Martirosjan w dwuboju wynikiem 377 kg (172+205) zwyci昕y w kategorii 85 kg w rozgrywanych we w硂skim Lignano Sabbiadoro mistrzostwach Europy w podnoszeniu ci昕ar體. Karol Gorczyczewski (Ekopak Jatne Otwock) spali trzy podej禼ia w podrzucie i nie zosta sklasyfikowany

ME w podnoszeniu ci昕ar體: dobre miejsca Polak體

Zwyci阺two Hiszpanki Juan w kat. 48 kg Tytu mistrzyni Europy w podnoszeniu ci昕ar體 w kategorii 48 kg zdoby砤 Hiszpanka Estefania Juan uzyskuj眂 w dwuboju 185 kg. Srebrny medal wywalczy砤 Rosjanka Swiet砤na Uljanowa - 183 kg, a br眤owy W硂szka Caterina Pagliaro - 179 kg. Marta Kleszczy駍ka (WLKS

80. MP w podnoszeniu ci昕ar體. Tytu硑 dla Bonka i Do酬gi

Do酬ga, mistrz 秝iata w kategorii 105 kg z ubieg砮go roku, w mistrzostwach Polski przez ostatnie trzy lata triumfuje w +105 kg. Zawodnik Zawiszy w okresie przygotowa do M, kt髍e w tym roku odb阣 si we wrze秐iu w Turcji, przekracza wag 105 kg i aby wystartowa w swojej "mistrzowskiej"

Podnoszenie ci昕ar體. Mistrzostwa, jakich dawno nie by硂

Dla polskiego podnoszenia ci昕ar體 wynik w Antalyi jest znakomity. Po raz ostatni dwa z硂te medale trafi硑 si 28 lat temu. Pierwsze mistrzostwo wygra w Turcji Zieli駍ki. Zdoby z硂to w kategorii do 85 kg po zaci阾ej walce z Rosjaninem Aleksiejem Jufkinem. Pobi maj眂y a 13 lat rekord Polski (383

Podnoszenie ci昕ar體. Sz髎ta zawodniczka w reprezentacji

w turnieju w Marsylii. Wyrwa砤 117 kg, podrzuci砤 150 kg, to niez硑 wynik. Jednak problemy z nadgarstkiem i trwaj眂a o wiele d硊縠j ni planowali秏y rehabilitacja sprawi砤, 縠 Agata nie jest jeszcze w swojej szczytowej formie" - doda trener So鎘o. Plany, jaki Polski Zwi眤ek Podnoszenia

IX memoria Waldemara Malaka w podnoszeniu ci昕ar體

. Memoria tragicznie zmar砮go, br眤owego medalisty w podnoszeniu ci昕ar體 z Olimpiady w Barcelonie, odby si w Gda駍ku po raz dziewi眛y. Wyniki: 1. Wiktors Szczerbatis (twa) - 415 kg w dwuboju, 417,9 pkt. 2. Egidius Remeza (Litwa) - 385,0 - 415,3 3. Pawe Najdek (Ok阠ie Warszawa) - 402,5 - 407,5 4

ME w podnoszeniu ci昕ar體 - Berestow prowadzi po rwaniu w 105 kg

Mistrz olimpijski z Aten Rosjanin Dmitrij Berestow z wynikiem 190 kg prowadzi po rwaniu w kategorii 105 kg na rozgrywanych we w硂skim Lignano Sabbiadoro mistrzostwach Europy w podnoszeniu ci昕ar體. Czwarty jest Robert Do酬ga (Orl阾a k體) - 177 kg, pi眛y Arkadiusz Bia砮k (Ekopak Jatne Otwock

Podnoszenie ci昕ar體. Z硂to dla Ufnal

Opolanka w dwuboju na pomo禼ie w Obornikach 眘kich osi眊n瓿a 231 kg i drug Sabin Bagi駍ka pokona砤 a o 21 kg. To drugi tytu mistrzyni kraju Magdaleny Ufnal. Na starcie zabrak硂 jednak rekordzistki Polski (291 kg) Agaty Wr骲el.

Podnoszenie ci昕ar體. Chinka zdyskwalifikowana

Chinka zosta砤 z砤pana na dopingu podczas ubieg硂rocznych mistrzostw 秝iata. Wygra砤 w wadze do 75 kg. Ustanowi砤 przy tym trzy rekordy 秝iata. Wszystkie jej wyniki zosta硑 anulowane. Kar poniesie tak縠 trener Chiny, Jiang Xuehui. Zosta zawieszony na rok i musi zap砤ci 600 dol. grzywny.

ME w podnoszeniu ci昕ar體 - program

We wtorek o medal mistrzostw Europy b阣zie walczy砤 tak縠 Malwina Rowi駍ka (kat. 53 kg) oraz Marcin Makarski (kat. 56 kg). W sobot 21 kwietnia tytu硊 mistrza Europy w kategorii 94 kg b阣zie broni Szymon Ko砮cki. Program mistrzostw Europy (czas polski): wtorek 17 kwietnia: kat. 48 kg Marzena Karpi

Polka Marzena Karpi駍ka pi眛a w mistrzostwach 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體

Mistrzostwa 秝iata w ci昕arach rozpocz瓿y si dzi we wroc砤wskiej Hali Stulecia. W pierwszej konkurencji bezkonkurencyjna by砤 Chinka Yayun Tan, kt髍a wynikiem 199 kg zdeklasowa砤 rywalki. Karpi駍ka by砤 pierwsz polsk nadziej na medal wroc砤wskich mistrzostw. Chinka i Koreanka wydawa硑 si poza

Podnoszenie ci昕ar體 - zwyci阺two Klejnowskiej i Bonka

Klejnowska uzyska砤 w dwuboju 210 kg (90+120) co da硂 jej 253,8 pkt w klasyfikacji Sinclaira. Bonk osi眊n背 375 kg (170+205) - 421,7 pkt.

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Trener Chru禼iewicz: Nie widz 縜dnych obaw u Do酬gi

tak dobrze przygotowany pod ka縟ym wzgl阣em. Do tego nie ma 縜dnej kontuzji. To dobrze, bo wiemy, 縠 liczy na niego ca砤 Polska. Pojawia si czasem jakich b髄, ale to normalne przy takich obci笨eniach w podnoszeniu ci昕ar體. Na jego twarzy nie widz 縜dnych obaw, a ja nauczy砮m si w ten spos骲

Podnoszenie ci昕ar體. Klejnowska mistrzyni Europy!

Drugie miejsce zaj瓿a Bu砱arka Nelli Jankowa-Simowa - 205 (87,5+117,5), a trzecie W阦ierka Henrietta Raki - 205 (92,5+112,5). W podrzucie wynikiem 123 kg Klejnowska pobi砤 o p蟪 kilograma w砤sny rekord Europy. 20-letnia zawodniczka WLKS Siedlce, nim zacz瓿a trenowa podnoszenie ci昕ar體, przez

M w podnoszeniu ci昕ar體. Rekord 秝iata Taylan w 48 kg, Karpi駍ka 7

Taylan zdoby砤 tytu z rezultatem 214 kg w dwuboju (93+121). Drugie miejsce zaj瓿a jej rodaczka Sibel Ozkan - 205 kg (90+115), a trzecie Chinka Tian Yuan - 204 kg (88+116). Karpi駍ka w dwuboju uzyska砤 176 kg (80+96). Rok temu w mistrzostwach 秝iata w Goynag City w Korei Po硊dniowej Polka tak縠 by砤

Podnoszenie ci昕ar體. Olimpijski koszmar Do酬gi

wygl眃a to ciekawie. Zosta硂 siedem tygodni do mistrzostw, a przy du縴ch ci昕arach nie mam czucia w barku, po prostu mi siada - m體i za砤many.Podczas sobotniego startu spali trzy z sze禼iu pr骲, w dwuboju d紈ign背 380 kg. - Ten uraz nie pozwala Marcinowi podchodzi do ci昕ar體 tak, jakby chcia - m體i

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Marcin Do酬ga odpad

Bonk zacz背 spokojnie, od 185 kg w pierwszej pr骲ie, w drugiej pobi rekord 縴ciowy - 188kg, a w trzeciej wyrwa 190kg i obj背 prowadzenie, z przewag 5kg nad reszt stawki. Typowany do medalu Marcin Do酬ga spali wszystkie trzy pr骲y na 190kg i odpad z turnieju. To wilka, smutna sensacja - Do酬ga

Podnoszenie ci昕ar體 w My秎iborzu

w砤sny zreszt rekord okr阦u 17-latk體. Na pi眛ym miejscu zako馽zy砤 wyst阷 w kategorii do 58 kg Marlena Kowalska z Przyja糿i. Ta uzdolniona zawodniczka zaliczy砤 tym razem 105 kg, poprawiaj眂 rekord 縴ciowy. - Wynik by砨y jeszcze lepszy, ale dwie pr骲y z ci昕arem 65 kg w podrzucie Marlena mia砤 niestety

Trzy rekordy 秝iata Chinki Liu w podnoszeniu ci昕ar體

Podobnie jak przed czterema laty w Atenach 23-letnia Chinka stan瓿a na najwy縮zym stopniu podium. W dwuboju zgromadzi砤 286 kg wyprzedzaj眂 Rosjank Oksan Sliwienko a o 31 kg. W dwuboju 23-letnia Liu Chunhong poprawi砤 wynikiem 286 kg rekord 秝iata Oksany Sliwienko o dziesi赕 kg. Od 秗ody rekordy

Podnoszenie ci昕ar體

wynikiLP:Zawodnik (kraj):Wynik:1Ilya Ilin, Kazachstan (4, 180-396; 1, 226-497.2), 406 kg.-893.2pounds.2Szymon KOLECKI, Poland (5, 179-393.8; 2, 224-492.8),403-886.6.3Khadzhimurat Akkaev, Rosja (1, 185-407; 4, 217-477.4),402-884.4.4Arsen Kasabiev, Gruzja (7, 176-387.2; 3, 223-490.6),399-877.8.5Nizami

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Agata Wr骲el wraca na pomost

. 6 listopada ubieg砮go roku prezydent RP Lech Kaczy駍ki nada Kasabijewowi polskie obywatelstwo. Na pocz眛ku marca Gruzi駍ka Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 wyrazi砤 zgod na zmian przez zawodnika barw narodowych, a decyzj w砤dz mi阣zynarodowej federacji (IWF) mo縠 on reprezentowa Polsk w

Podnoszenie ci昕ar體. Reprezentacyjne nominacje

Powo砤nia to efekt ostatnich sprawdzian體 kadrowicz體, kt髍e zako馽zy硑 si we wtorek w Spale. Pierwsi zawodnicy na turniejowe pomosty wejd we wtorek 15 kwietnia, a ostatniego mistrza Europy poznamy 20 kwietnia, czyli w pierwszy dzie 秝i眛 wielkanocnych. Powo砤nie do kadry dw骳h opolan nie jest 縜

Podnoszenie ci昕ar體 - trzy przypadki dopingu podczas M

Doping stwierdzono u Valerii Fontan z Argentyny, kt髍a zaj瓿a czwarte miejsce w kategorii 69 kg, u Esto馽zyka Andrusa Utsaara (15. w kategorii 94 kg) i u reprezentanta Kataru Asaada Saida startuj眂ego w kategorii 105 kg, kt髍y nie zosta w mistrzostwach sklasyfikowany. Wyniki uzyskane przez Argentyn

Podnoszenie ci昕ar體. Najsilniejsi ludzie w powiecie

Wystartowa硂 27 zawodniczek i zawodnik體 z Cz阺tochowy, Blachowni, Mstowa, Olsztyna i R阣zin. Niestety, z braku odpowiedniej sali ci昕arowcy nie maj szans na pokazanie si kibicom. - Tutaj nie ma warunk體, 縠by zaprosi kibic體, a szkoda, bo mogliby si przekona, 縠 w Cz阺tochowie s tak縠 inne dy

Podnoszenie ci昕ar體

Podnoszenie ci昕ar體 ? dyscyplina ci昕kiej atletyki, polegaj眂a na podnoszeniu przez zawodnika sztangi o okre秎onej masie. Wst阷Podnoszenie ci昕ar體 wykonuje si dwiema technikami - rwaniem i podrzutem. Rwanie polega na uniesieniu sztangi z pomostu bezpo秗ednio ponad g硂w i przytrzymanie

Podnoszenie ci昕ar體 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 ? podnoszenie ci昕ar體 obur眂z

Konkurencja podnoszenia ci昕ar體 obur眂z na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 1896 roku odby砤 si 7 kwietnia. Konkurencja ta by砤 jedn z dw骳h rozegranych w ramach zawod體 w podnoszeniu ci昕ar體, obok podnoszenia ci昕ar體 jednor眂z. Do zawod體 zg硂szono dziesi阠iu zawodnik體. Ka縟y mia trzy

Podnoszenie ci昕ar體 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 ? podnoszenie ci昕ar體 jednor眂z

Konkurencja podnoszenia ci昕ar體 jednor眂z na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 1896 roku odby砤 si 7 kwietnia. Konkurencja ta by砤 jedn z dw骳h rozegranych w ramach zawod體 w podnoszeniu ci昕ar體, obok podnoszenia ci昕ar體 obur眂z. Ka縟y z zawodnik體 mia trzy podej禼ia. Nast阷nie do fina硊

Podnoszenie ci昕ar體 na Olimpiadzie Letniej 1906

Podnoszenie ci昕ar體 na Olimpiadzie Letniej 1906, odby硂 si w dniach 25 - 26 kwietnia. W zawodach startowa硂 13 zawodnik體 z 7 kraj體. W tabeli medalowej tryumfowa砤 reprezentacja Cesarstwa Austriackiego. Rezultaty Konkurencja D紈iganie - jednor眂z Josef Steinbach Tullio Camillotti Heinrich

Podnoszenie ci昕ar體 na letnich igrzyskach olimpijskich

Podnoszenie ci昕ar體 obecne s w programie igrzysk olimpijskich od pierwszych Letnich Igrzysk Olimpijskich 1896 w Atenach. Zawody w tej dyscyplinie rozgrywane by硑 podczas ka縟ych rozgrywanych igrzysk olimpijskich, z wyj眛kiem Letnich Igrzysk Olimpijskich 1900 w Pary縰, Londynie (1908

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

podnoszenie ci昕ar體

Podrzut.
Podnoszenie ci昕ar體 - dyscyplina ci昕kiej atletyki, polegaj眂a na podnoszeniu przez zawodnika sztangi o okre秎onej masie, dwiema technikami - rwaniem i podrzutem.Rwanie polega na uniesieniu sztangi z pomostu bezpo秗ednio ponad g硂w i przytrzymanie jej. Zawodnicy wykonuj眂y ten b骿 trzymaj sztang w tzw. szerokim uchwycie. Natomiast podrzut jest bojem, w kt髍ym zawodnicy podnosz

wi阠ej o podnoszenie ci昕ar體 na pl.wikipedia.org

Zdj阠ia - podnoszenie ci昕ar體