podnoszenie ci昕ar體

hanu

Podnoszenie ci昕ar體. Nowy Tomy秎 zorganizuje mistrzostwa Europy junior體 do lat 15. i 17.

Podnoszenie ci昕ar體. Nowy Tomy秎 zorganizuje mistrzostwa Europy junior體 do lat 15. i 17.

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ci昕ar體 junior體 do lat 15. i 17. odb阣 si w przysz硑m roku w Nowym Tomy秎u - tak zdecydowa砤 Europejska Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 podczas kongresu w K砤jpedzie.

Igrzyska Panameryka駍kie. Straszny widok podczas zawod體 w podnoszeniu ci昕ar體. Zemdla砤 srebrna medalistka [WIDEO]

20-letnia Genesis Rodriguez Gomez zemdla砤 podczas konkurencji podnoszenia ci昕ar體 zawodniczek do 53 kilogram體. Podczas podnoszenia 106 kilogram體 upad砤 i straci砤 przytomno舵. Ale wr骳i砤 do rywalizacji i zdoby砤 srebrny medal!

ietny start Dolno秎眤ak體 na mistrzostwach Polski w podnoszeniu ci昕ar體

A pi赕 medali zdobyli dolno秎眘cy sztangi禼i podczas rozgrywanych w weekend w kowie mistrzostw Polski w podnoszeniu ci昕ar體.

Pekin 2015. Ma砤chowski zdoby mistrzostwo. "Dzisiejszy rzut nie by trafiony. Ca砮 szcz甓cie, 縠 67.40 polecia硂"

Pekin 2015. Ma砤chowski zdoby mistrzostwo. "Dzisiejszy rzut nie by trafiony. Ca砮 szcz甓cie, 縠 67.40 polecia硂"

Podnoszenie ci昕ar體. Azerbejd縜n zap砤ci p蟪 miliona dolar體

Podnoszenie ci昕ar體. Azerbejd縜n zap砤ci p蟪 miliona dolar體

Kar na硂縴砤 Mi阣zynarodowa Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF). Jest ona tak wysoka, ze wzgl阣u na skal procederu oraz fakt, 縠 do dyskwalifikacji dochodzi硂 ju wcze秐iej. P髃i ca砤 kwota nie zostanie wp砤cona, zawodnicy z Azerbejd縜nu nie mog uczestniczy w zawodach organizowanych przez IWF

Podnoszenie ci昕ar體. Rados砤w Jarnut z Nowego Tomy秎a dziewi眛y na mistrzostwach 秝iata

Podnoszenie ci昕ar體. Rados砤w Jarnut z Nowego Tomy秎a dziewi眛y na mistrzostwach 秝iata

wszystkie swoje rekordy 縴ciowe. Zaj背 ostatecznie dziewi眛e miejsce, co jak na debiutanta jest wynikiem dobrym. Rados砤w Jarnut w rwaniu kolejno podnosi 135 kg, 140 kg i 144 kg, a w podrzucie 170 kg, 180 kg i niewiele zabrak硂, by pokona ci昕ar 188 kg. W dwuboju rekordowy wynik nowotomy秎anina wynosi w

Mistrz olimpijski z Aten w podnoszeniu ci昕ar體 Bu砱ar Dobrew nie 縴je

Mistrz olimpijski z Aten w podnoszeniu ci昕ar體 Bu砱ar Dobrew nie 縴je

Federacj Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF). Bu砱aria poinformowa砤 w sobot, 縠 wycofuje si z udzia硊 w mistrzostwach Europy w Tbilisi. Najbogatsi kierowcy w historii Formu硑 1 [TOP 10]

M w podnoszeniu ci昕ar體. Najsilniejsi na pomo禼ie we Wroc砤wiu

M w podnoszeniu ci昕ar體. Najsilniejsi na pomo禼ie we Wroc砤wiu

silna - uwa縜 Kasabijew. Mistrzostwa rozpoczynaj si w niedziel 20 pa糳ziernika. Jako pierwsze na pomost wyjd kobiety w kategorii 48 kg. W秗骴 nich Marzena Karpi駍ka. Polka, mistrzyni Europy z 2012 roku w podnoszeniu ci昕ar體 w kategorii 48 kg, tu przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie w 2012 roku

Wroc砤w zorganizuje mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體

Wroc砤w zorganizuje mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體

Polub nas na Facebooku i 縴j sportem razem z nami » Pocz眛kowo Wroc砤w nie by brany pod uwag jako miejsce rozgrywania zawod體. Pierwotnie impreza mia砤 odby si na warszawskim Torwarze. Takie miejsce zg硂si硑 w砤dze Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 w 2011 roku, kiedy u jego ster體

M w podnoszeniu ci昕ar體. Polacy gotowi do walki o medale

M w podnoszeniu ci昕ar體. Polacy gotowi do walki o medale

kobiet. W秗骴 nich nie zabraknie kandydat體 do medali, mi阣zy innymi Adriana Zieli駍kiego, Marcina Do酬gi i Joanny chowskiej, kt髍zy wzi阬i udzia w nakr阠eniu filmu promocyjnego opublikowanego przez Polski Zwi眤ek Podnoszenia Ci昕ar體. Decyzja o przyznaniu Polsce prawa do organizacji mistrzostw

We Wroc砤wiu rozpoczynaj si mistrzostwa 秝iata junior體 w podnoszeniu ci昕ar體

We Wroc砤wiu rozpoczynaj si mistrzostwa 秝iata junior體 w podnoszeniu ci昕ar體

Pe硁e reprezentacje (po siedem kobiet i o秏iu m昕czyzn) wystawi reprezentacje Polski, USA i Turcji. Z naszej reprezentacji jako pierwsza zaprezentuje si Agnieszka Kuczmaszewska, kt髍a w sobot od godz. 10 b阣zie rywalizowa w grupie B w kategorii 48 kg. W grupie A w kategorii do 56 kg zaprezentuje

Podnoszenie ci昕ar體. Do酬ga zdyskwalifikowany na dwa lata. Nie wyst眕i na igrzyskach

Podnoszenie ci昕ar體. Do酬ga zdyskwalifikowany na dwa lata. Nie wyst眕i na igrzyskach

U Do酬gi wykryto stosowanie niedozwolonych substancji (pochodn nandrolonu) we wrze秐iu ubieg砮go roku. Teraz zapad砤 oficjalna decyzja dotycz眂a kary za doping. Do酬ga ponownie b阣zie m骻 startowa dopiero 15 pa糳ziernika 2016 roku - donosi "Przegl眃 Sportowy". Przepadn mu igrzyska olim

Podnoszenie ci昕ar體. Reakcje na tekst Sport.pl: "Bior wszyscy", "zmowa milczenia"

Podnoszenie ci昕ar體. Reakcje na tekst Sport.pl: "Bior wszyscy", "zmowa milczenia"

dyskusja internaut體. Ma硂 kto otwarcie krytykuje przy砤panych sztangist體. Przewa縜 opinia, 縠 doping to powszechny problem w tym sporcie. Kto jest odpowiedzialny? Ko砮cki Cz甓ciej ni krytyka Do酬gi i jego koleg體 pojawia si nazwisko prezesa Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 Szymona Ko砮ckiego

M w podnoszeniu ci昕ar體. Boli? Znaczy b阣zie medal

M w podnoszeniu ci昕ar體. Boli? Znaczy b阣zie medal

Najlepsi sztangi禼i do Wroc砤wia wracaj dok砤dnie po stu latach. W 1913 roku rywalizowali w nowej, dopiero otwartej Hali Stulecia. Zawody by硑 elementem mistrzostw 秝iata w ci昕kiej atletyce. Poza podnoszeniem ci昕ar體 walczono w體czas w przeci眊aniu liny, w rzucie ci昕arem czy pchni阠iu kamieniem

Centrum 秝iata ci昕ar體: Wroc砤w gotowy na mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體

Centrum 秝iata ci昕ar體: Wroc砤w gotowy na mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體

. Pierwszego dnia zmagania rozpoczn kobiety w kategorii 48 kg i m昕czy糿i w grupie 56 kg. Na szcz甓cie p髃i co zdrowie wszystkim dopisuje i nie ma sygna丑w o powa縩ych urazach - m體i wiceprezes Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 Mariusz J阣ra. Mistrzostwa rozpoczn si w niedziel 20 pa糳ziernika o godz

M w podnoszeniu ci昕ar體. Karpi駍ka pi眛a, Yayun Tan najlepsza

M w podnoszeniu ci昕ar體. Karpi駍ka pi眛a, Yayun Tan najlepsza

Mistrzyni Europy z 2012 roku we Wroc砤wiu wystartowa砤 po raz pierwszy od 16 miesi阠y. Polka by砤 zdyskwalifikowana za pozytywny wynik testu na doping. Karpi駍ka powinna pauzowa przez 24 miesi眂e, ale w砤dze Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 skr骳i硑 jej kar. - Oczywi禼ie pozytywny wynik

Szymon Ko砮cki prezesem zwi眤ku podnoszenia ci昕ar體

Szymon Ko砮cki prezesem zwi眤ku podnoszenia ci昕ar體

mistrzostw Europy. Pi阠iokrotnie stawa na najwy縮zym stopniu podium. - Do秝iadczenie zdobyte jako dzia砤cz i zawodnik polskich ci昕ar體 daje mi dog酬bn wiedz na temat naszych atut體, ale tak縠 problem體, kt髍e nas n阫aj. Wiedza ta pozwoli砤 mi zbudowa podstaw wdro縠nia programu pozwalaj眂ego podnie舵

Si砤cze wchodz na pomost: we Wroc砤wiu rozpoczynaj si mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體

Si砤cze wchodz na pomost: we Wroc砤wiu rozpoczynaj si mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體

Najlepsi sztangi禼i do Wroc砤wia wracaj dok砤dnie po 100 latach. W 1913 r. rywalizowali w nowej, dopiero otwartej Hali Stulecia. Zawody by硑 elementem mistrzostw 秝iata w ci昕kiej atletyce. Poza podnoszeniem ci昕ar體 walczono w體czas w tak egzotycznych dyscyplinach jak przeci眊anie liny, rzut

Radomski sztangista b阣zie podnosi ci昕ary na molo w Ko硂brzegu

Radomski sztangista b阣zie podnosi ci昕ary na molo w Ko硂brzegu

Podopieczny klubowego trenera Miros砤wa Malca wyst眕i w kategorii wagowej 48 kilogram體. Jak podkre秎a szkoleniowiec atleta ma spore szanse na czo硂we miejsce. - Piotrek jest wy秏ienitej dyspozycji sportowej. Podnosi ci昕ary z 砤two禼i, a dodatkowo czyni to wspaniale technicznie. Jest szansa by

Podnoszenie ci昕ar體. Rekord Polski i medal mistrzostw Europy zawodnika Budowlanych Nowy Tomy秎

Podnoszenie ci昕ar體. Rekord Polski i medal mistrzostw Europy zawodnika Budowlanych Nowy Tomy秎

Martin Stasik pojecha na zgrupowanie kadry narodowej junior體 do lat 15 jako zawodnik rezerwowy. Jednak podczas obozu okaza硂 si, 縠 jego wyniki kwalifikuj go do startu na mistrzostwach Europy i trener kadry narodowej Wojciech Gesek wpisa Wielkopolanina na list reprezentant體. Debiutant po boju

Radom ma przedstawiciela na MP kobiet w podnoszeniu ci昕ar體

Radom ma przedstawiciela na MP kobiet w podnoszeniu ci昕ar體

Mi阣zynarodowy arbiter z Radomia ju po raz kolejny poprowadzi zawody tej rangi. W Makowie Mazowieckim Kwiatkowski obok dw骳h innych arbitr體, jest s阣zi g丑wnym zawod體 i b阣zie rozstrzyga dwie kategorie wagowe - do 69 kg i plus 75 kg. W tej pierwszej faworytk jest Patrycja Piechowiak (Budowlani

M w podnoszeniu ci昕ar體. Szymon Ko砮cki: Plan minimum to medal

M w podnoszeniu ci昕ar體. Szymon Ko砮cki: Plan minimum to medal

mistrzostw w Hali Stulecia ma by przygotowane na widowni oko硂 3500 miejsc dla kibic體. Obiekt ten obchodzi w砤秐ie setn rocznic powstania. Tak縠 sto lat temu odby硑 si we Wroc砤wiu mistrzostwa 秝iata w ci昕kiej atletyce, m.in. w konkurencji podnoszenia ci昕ar體. - Chcemy na te stulecia, na kilkana禼ie

Warszawa rezygnuje z organizacji mistrzostw 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體. Wroc砤w jest ch阾ny i zamierza przeprowadzi imprez

Warszawa rezygnuje z organizacji mistrzostw 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體. Wroc砤w jest ch阾ny i zamierza przeprowadzi imprez

O tym, 縠 Polska b阣zie organizatorem mistrzostw 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體, wiadomo by硂 ju od ponad trzech lat. Stara硑 si o ni poprzednie w砤dze Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體. Pierwotnie impreza mia砤 si odby w Warszawie. Jednak w砤dze stolicy nie by硑 zainteresowane jej

M w podnoszeniu ci昕ar體. 400 sportowc體 wyst眕i we Wroc砤wiu

M w podnoszeniu ci昕ar體. 400 sportowc體 wyst眕i we Wroc砤wiu

Decyzja o przyznaniu Polsce prawa do organizacji mistrzostw zosta砤 podj阾a w 2011 r. i pierwotnie mia硑 si one odby w Warszawie. Gdy na pocz眛ku grudnia ubieg砮go roku prezesem Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 zosta dwukrotny srebrny medalista olimpijski Szymon Ko砮cki, okaza硂 si, 縠

Podnoszenie ci昕ar體. Ko砮cki: Mam jasn koncepcj

lat podnosi砮m ci昕ary, bo ono o tym nie m體i. Po prostu 糽e zrobi砮m, 縠 podda砮m si artroskopii lewego kolana. Mia砮m wtedy przeci笨enie wi陑ad砤 rzepki, po kilkumiesi阠znym odpoczynku i rehabilitacji ono by si zregenerowa硂, ale chcia砮m wszystko przyspieszy. Natomiast je秎i chodzi o

M w podnoszeniu ci昕ar體. Ko砮cki: Pami阾am o obietnicach

kasz Jachimiak: Denerwuje si pan przed swoimi pierwszymi mistrzostwami 秝iata w roli prezesa Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體? Szymon Ko砮cki: My秎, 縠 b阣 udane, bo mocno na to pracowali秏y. B阣ziemy go禼i ponad 750 os骲. Spodziewali秏y si maksymalnie 600-osobowej grupy z硂縪nej ze

Podnoszenie ci昕ar體. Bonk obroni tytu mistrza Polski

. Mistrz 秝iata w wadze 105 kg Marcin Do酬ga, kt髍y w Zakliczynie b阣zie rywalizowa w kategorii +105 kg, gdy jest zdrowy, nie ma problem體 z przekroczeniem granicy 410 kg. A tylko minimum taki rezultat da szans walki o medal na pomo禼ie w Londynie. Medali禼i 82. MP w podnoszeniu ci昕ar體 w 105 kg: 1

M w podnoszeniu ci昕ar體. Do酬ga: Nie jest 糽e. Jest tragicznie

nie jestem bardzo starym zawodnikiem, ale ci昕ary podnosz ju od 21 lat. Natury nie oszukam. Zacz背 pan d紈iga jako 10-latek? - Przez pierwsze trzy lata to by砤 og髄norozwoj體ka i udawanie, 縠 kij od miot硑 jest sztang. Jak si chce co osi眊n辨, to trzeba szybko zaczyna. Szymon Ko砮cki te szybko

M w podnoszeniu ci昕ar體. Polska w os砤bionym sk砤dzie

Bonk, jedyny polski medalista ubieg硂rocznych zawod體 tej rangi we Wroc砤wiu, mia w tym sezonie do舵 d硊g przerw w treningach. Pod koniec pa糳ziernika nie obroni tytu硊 mistrza kraju w kat. 105 kg, zajmuj眂 drugie miejsce. Ze startu w Kazachstanie z powodu kontuzji zrezygnowa w ostatniej chwil

Niezwyk硑 mecz w Nowym Tomy秎u. Niezwyk硑, bo... w podnoszeniu ci昕ar體

rekord體 縴ciowych, a niekt髍e z nich by硑 pobite nawet o siedem kilogram體! Zawody rozgrywane by硑 tak jak mecze ligowe podnoszenia ci昕ar體 w Niemczech. Zawodnicy rywalizowali w punktacji Sinclera, kt髍a na bie勘co wy秝ietlana by砤 na ekranie, tak 縠 widzowie od razu widzieli wyniki poszczeg髄nych

To si nie zdarza cz阺to. Wielkopolska ma medal w podnoszeniu ci昕ar體

Medale dla Wielkopolski w podnoszeniu ci昕ar體 nie s zbyt cz阺te. Promie Opalenica to jeden z wiod眂ych o秗odk體 w tej dyscyplinie sportu. Piotr Poniedzia砮k z tego klubu d紈ign背 w Ciechanowie 238 kg, z czego 108 kg wyrwa i 130 kg podrzuci. Przegra o 1 kilogram z Dominikiem Kwapiszem

Podnoszenie ci昕ar體. Marcin Do酬ga zostanie do縴wotnio zdyskwalifikowany?

Sawczuka. W niedziel sztangista nie wystartowa w mistrzostwach kraju w swoim rodzinnym kowie - oficjalnie z powodu b髄u plec體. W poniedzia砮k Polski Zwi眤ek Podnoszenia Ci昕ar體 zawiesi Do酬g i wykluczy z reprezentacji na mistrzostwa 秝iata w Astanie (zaczynaj si 8 listopada). Pr骲ka A wykaza砤

M w podnoszeniu ci昕ar體. Wspom罂 Marcina Do酬g i wygraj tablet Acer!

kontuzjowanego Marcina Do酬g, kt髍y w niedziel 27 pa糳ziernika ma wystartowa w kategorii 105 kg na M w podnoszeniu ci昕ar體 we Wroc砤wiu. Nades砤ne wiadomo禼i oceni inni fani Sport.pl na Facebooku. Spo秗骴 50 najwy縠j ocenionych, jury wybierze trzy, kt髍ych autorzy otrzymaj tablety Acer Iconia A1-810

Podnoszenie ci昕ar體. Zbyt du縴 ci昕ar dla polskich sztangist體

Europy z 2010 roku, Arsen Kasabijew. Prezes Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 Zygmunt Wasiela chcia, by ca砤 tr骿ka pokaza砤 sw si酬 na czempionacie Starego Kontynentu. Nic z tego. Na mistrzostwach zabraknie jeszcze dw骳h pewniak體 do sk砤du na imprez czterolecia - Bart硂mieja Bonka i Krzysztofa

Przed mistrzostwami 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體: Wroc砤w ma swojego krasnala sztangist

zgodzi si konserwator zabytk體. - Krasnala sztangist ods硂ni szef iatowej Federacji Podnoszenia Ci昕ar體 Tamas Ajan w towarzystwie wojewody dolno秎眘kiego Aleksandra Skorupy, wiceprezydenta miasta Wojciecha Adamskiego oraz olimpijczyka z Barcelony 1992 W硂dzimierza Chlebosza. Krasnal zaskarbi

Rozpocz瓿y sie M w podnoszeniu ci昕ar體 we Wroc砤wiu. Bart硂miej Bonk ma szans na medal

Br眤owy medalista igrzysk w Londynie Bart硂miej Bonk z Budowlanych Opole po d硊giej przerwie powr骳i niedawno do d紈igania i wkr髏ce powalczy o medal mistrzostw 秝iata. Bo ju dzi we wroc砤wskiej Hali Stulecia rozpoczn si jubileuszowe 80. mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體. To najwi阫sza

Mistrzyni olimpijska z Aten w podnoszeniu ci昕ar體 na dopingu

Doping u 28-letniej zawodniczki stwierdzono w pr骲ce pobranej podczas zgrupowania narodowej kadry 26 pa糳ziernika 2011 roku, a Mi阣zynarodowa Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF) dopiero teraz na硂縴砤 kar. W zesz硑m roku Turczynka zosta砤 po raz sz髎ty w karierze mistrzyni Europy. W dorobku ma

Ruszy砤 sprzeda bilet體 na M w podnoszeniu ci昕ar體. Ca硑 doch骴 trafi na rehabilitacj c髍ki reprezentanta Polski

. Pieni眃ze ze sprzeda縴 bilet體 trafi na konto Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej, a nast阷nie przekazane na rehabilitacj dziewi阠iomiesi阠znej Julii Bonk - c髍ki Bart硂mieja Bonka, czo硂wego reprezentanta Polski w podnoszeniu ci昕ar體, kt髍y na ubieg硂rocznych

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Wycofuj si rywale Marcina Do酬gi

Powodem wycofania si z rywalizacji rosyjskich sztangist體 s powa縩e problemy zdrowotne, kt髍ych charakteru nie podano w oficjalnym komunikacie ministerstwa sportu Rosji. W listopadzie 2011 roku w mistrzostwach 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體 w Pary縰 Akkajew zaj背 pierwsze miejsce wynikiem 430 kg w

Podnoszenie ci昕ar體. Ko砮cki: Nie masz 縜dnej szansy, ale j wykorzystaj

igrzyskach w Londynie taki rezultat da砨y mu sz髎te miejsce], wida by硂, 縠 jeszcze ma zapas, dlatego zacz背em w niego wierzy. Nie oszukujmy si, dla Czekiela i Kuczy駍kiego kibice nie si眃 przed telewizorami. Zapowiada pan, 縠 kiedy zostanie prezesem Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體, na

Anwil S.A. sponsorem... Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體

Jako firma o zasi阦u og髄nokrajowym i europejskim ANWIL optymalizuje p砤szczyzn komunikacji, dostosowuj眂 j do swoich ambicji, aspiracji i cel體. Na mocy podpisanej w marcu br. umowy sponsoringowej Anwil rozpoczyna strategiczn wsp蟪prac z Polskim Zwi眤kiem Podnoszenia Ci昕ar體. To pierwszy w

Podnoszenie ci昕ar體. Do酬ga: B阣zie zdrowie, b阣zie wynik

ko馽a mojej kariery. T karier prowadzi pan samodzielnie, co nie wszystkim si podoba. Zygmunt Wasiela, prezes Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 twierdzi, 縠 mimo wszystko jako czo硂wy sztangista 秝iata powinien pan bra udzia w mistrzostwach Europy i podkre秎a, 縠 Londyn poka縠, kto ma racj

Zapowied niedzieli. Wis砤 w Lidze Mistrz體, M w podnoszeniu ci昕ar體 i Ekstraklasa

Relacje z najwa縩iejszych zawod體 w aplikacji Sport.pl Live na iOS, na Androida i Windows Phone M w podnoszeniu ci昕ar體 14.30 - kobiety w kategorii do 48 kg. We Wroc砤wiu rozpoczynaj si w niedziel mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體. Jako pierwsze startuj kobiety. W kat. do 48 kg jedn

Zmar Walter Holland - zas硊縪ny dzia砤cz podnoszenia ci昕ar體

1973 zwi眤any by z naszym krajem tak縠 za spraw ma晨onki - pani Anny - poinformowa rzecznik prasowy Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 Jacek Korczak-Mleczko. Walter Holland urodzi si w roku 1918 na londy駍kim East Endzie, z zawodu by lekarzem-okulist. Przygod ze sportem zaczyna od pi砶i

M w podnoszeniu ci昕ar體. Adrian Zieli駍ki tu za podium

Jeste kibicem i jeste z Bydgoszczy? Musisz zosta fanem Facebooka Sport.pl Bydgoszcz » To niespodzianka, bo sztangista Tarpana Mrocza przed zawodami by jednym z faworyt體. - Na pocz眛ku roku mia砮m powa縩 kontuzj, ale uda硂 mi si dobrze przygotowa do mistrzostw. Jestem optymist -

Podnoszenie ci昕ar體: Polak mistrzem 秝iata!

mistrzem 秝iata zosta Zieli駍ki, kt髍y roku temu wywalczy tytu mistrza 秝iata i Europy junior體. Spor niespodziank jest czwarte miejsce Yoelmisa Hernandeza, kt髍y triumfowa w grupie B. Kuba馽zyk zaliczy wszystkie sze舵 podej舵 i w dwuboju mia 374 kg (164+210). Zieli駍ki trenuje podnoszenie

Legenda podnoszenia ci昕ar體 w Biskupcu. Zobacz ZDJ蔆IA

, czterokrotnie stawa na podium mistrzostw 秝iata i a pi赕 razy wywalczy tytu mistrza Europy (w latach 1999, 2000, 2006,2007,2008). Bez wahania mo縩a wi阠 stwierdzi, 縠 w swojej dziedzinie osi眊n背 niemal wszystko. By硑 sztangista, a obecnie prezes Polskiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 w miniony

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體 - medali禼i w kat. 62 kg, rekord 秝iata

Poprzedni rekord wynosi 326 kg i nale縜 od czterech lat do Chi馽zyka Jie Zhanga. Polacy nie startowali. Medali禼i w podnoszeniu ci昕ar體 w kat. 62 kg: z硂ty - Un Guk Kim (Korea P硁.); srebrny - Oscar Figueroa (Kolumbia); br眤owy - Irawan Eko Yuli (Indonezja)

M w podnoszeniu ci昕ar體. Zg硂si硑 si 62 reprezentacje

Najwi阠ej, 30 ekip, awizuj pa駍twa europejskie, 15 przyjedzie z Azji, 12 z Ameryki i pi赕 z Afryki. W sumie na listy startowe wpisano do tej pory 117 kobiet i 259 m昕czyzn. Mo縩a si jednak spodziewa nap硑wu kolejnych zg硂sze, gdy nadal - cho ju po oficjalnym terminie - do komitetu organizacyj

Podnoszenie ci昕ar體. Mistrz olimpijski Adrian Zieli駍ki zmienia kategori wagow

Zieli駍ki obecnie na sta砮 nie 鎤iczy z kadr, ale w macierzystym klubie Tarpan Mrocza wed硊g indywidualnego programu. - Zdecydowa砮m si ostatecznie zmieni kategori, gdy ju d硊縠j sztucznie nie by砮m w stanie utrzymywa wymaganej wagi. Trening sprawia, 縠 zawodnik ma sta硑 przyrost masy mi甓nio

M w podnoszeniu ci昕ar體. Ko砮cki liczy na cztery medale

- W kategorii 94 kg mo縠 by jednak ci昕ko, bo jest dw骳h mocnych Kazach體 - zastrzeg Ko砮cki. Doda te, 縠 niewiadom jest forma Marcina Do酬gi. - U kobiet licz na dobry wyst阷 i jeden medal w kategorii 48 kg. W przypadku m昕czyzn m體i砮m o trzech medalach, ale w kategorii 94 zg硂si硂 si dw骳h

W Piekarach 10-latki zaczynaj trenowa podnoszenie ci昕ar體. "Rotacja jest du縜"

- Bardzo cz阺to ju wtedy wida, czy kto ma talent sztangisty, czy nie - doda, zaznaczaj眂, 縠 podnoszenie ci昕ar體 wymaga nie tylko si硑, ale i techniki, kt髍 nabywa si ju w trakcie tych pierwszych zaj赕 ze sztang. - Wa縩a jest te... g硂wa. S zawodnicy potrafi眂y osi眊n辨 rewelacyjne

Podnoszenie ci昕ar體. Trener Ko砮ckiego Grikurovi opuszcza Polsk

podnoszenia ci昕ar體 w Polsce jest bardzo dobry. Gratuluj zwi眤kowi w砤禼iwej pracy i zdolnej m硂dzie縴" - powiedzia. Prezes PZPC Zygmunt Wasiela podzi阫owa Grikurovi za to, co zrobi dla tej dyscypliny. "Bardzo cieszymy si, 縠 mogli秏y wsp蟪pracowa z tak znakomitym fachowcem" - zaznaczy

Mistrzostwa 秝iata w podnoszeniu ci昕ar體: Zieli駍ki bez medalu!

rwaniu zawodnik Tarpanu Mrocza 砤two zaliczy w pierwszym podej禼iu 171 kg, a potem spali 175 kg. Ten ci昕ar zaliczy w trzecim podej禼iu. Po rwaniu Zieli駍ki by czwarty. Taki sam ci昕ar jak nasz mistrz zaliczyli Markov oraz Auchadow. Prowadzi rekordzista 秝iata w rwaniu 31-letni Rybakow, kt髍y w

Podnoszenie ci昕ar體. So鎘o: Jest ci昕ko, ale si nie poddajemy

walczy o medal. Najwi阫sze szanse moim zdaniem ma Marzena Karpi駍ka, kt髍a na ostatnich mistrzostwach 秝iata by砤 pi眛a, a 縠 na igrzyskach nie wyst阷uj pe硁e zespo硑, jej szanse mog wzrosn辨. Chce pan powiedzie, 縠 w podnoszeniu ci昕ar體 砤twiej zdoby medal igrzysk ni mistrzostw 秝iata? - Na

Podnoszenie ci昕ar體. Agata Wr骲el definitywnie zako馽zy砤 karier

lepsza by砤 na olimpiadach w Sydney i Atenach - odpowiednio 295 i 290 kg. Wr骲el nie zdo砤砤 si odpowiednio przygotowa, m.in. ze wzgl阣u na k硂poty zdrowotne, i nie wyst眕i砤 we wrze秐iowych M w tureckiej Antalyi. - Zapisa砤 pi阫n kart w historii podnoszenia ci昕ar體, ale niestety przyzna砤, 縠

M w podnoszeniu ci昕ar體. W Pary縰 padnie rekord

olimpijskiego. Tydzie temu Mi阣zynarodowa Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF) oficjalnie poinformowa砤, 縠 podczas ubieg硂rocznych mistrzostw w Antalyi na dopingu startowa triumfator wagi do 69 kg Chi馽zyk Liao Hui, mistrz olimpijski z Pekinu i triumfator M 2009 w korea駍kim Goyang). Cho w Turcji pobi

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Zieli駍ki: Zawodnicy si wykruszali, co ja na to poradz

plecami czai si Bu砱ar Iwan Makrow i drugi z Ira馽zyk體, ten gro糿iejszy, Kianoush Rostami. W podrzucie pierwszy p阫 Yong - za縴czy sobie na sztandze 207 kg, a potem zszed na 205, ale i tak nie da rady. Przy trzeciej spalonej pr骲ie zrobi fiko砶a przewracaj眂 si pod ci昕arem. Wtedy sta硂 si jasne

M w podnoszeniu ci昕ar體. Marcin Do酬ga: Kontuzja pozbawi砤 mnie si硑

spali trzy pr骲y w rwaniu przy ci昕arze 185 kg. - Nie mia砮m zupe硁ie si硑, nogi odm體i硑 pos硊sze駍twa. Ale tego mo縩a si by硂 spodziewa. Przez ostatnie dwa tygodnie w Spale prawie nie trenowa砮m, mia砮m kontuzj mi甓ni brzucha. Sztab medyczny reprezentacji robi, co m骻, jednak nie uda硂 si mnie

Podnoszenie ci昕ar體. Znamy polsk kadr na mistrzostwa 秝iata

zako馽zeniu dwumiesi阠znej rehabilitacji od pocz眛ku 2012 roku rozpocznie przygotowania do startu w Londynie. Reprezentacja Polski jest aktualnie liderem rankingu punktowego kwalifikacji do turnieju olimpijskiego. Ostatnio Mi阣zynarodowa Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF) oficjalnie poinformowa砤, 縠

Podnoszenie ci昕ar體. Mistrz olimpijski wraca na pomost

27-letni sportowiec ze wzgl阣u na zaleg硂禼i treningowe nie startowa w ubieg硂rocznych mistrzostwach 秝iata i Europy. - Matthias jest w formie stawiaj眂ej go w gronie faworyt體 mistrzostw Europy w Mi駍ku - zapewni prezes Niemieckiego Zwi眤ku Podnoszenia Ci昕ar體 Claus Umbach. Przed trzema

M w podnoszeniu ci昕ar體. Zieli駍ki i Bonk powo砤ni do kadry

ed wszystkie relacje na 縴wo i najnowsze informacje ze 秝iata sportu w swoim telefonie dzi阫i aplikacji Sport.pl LIVE » Do ko馽a tygodnia kadra prowadzona przez Jacka Chru禼iewicza trenuje w O秗odku Przygotowa Olimpijskich w Gi縴cku. Tym razem w zaj阠iach nie bior udzia硊 czo硂wi zaw

Podnoszenie ci昕ar體. M硂dy rosyjski sztangista pope硁i samob骿stwo

Do tragedii dosz硂 w nocy z niedzieli na poniedzia砮k. Policja wi笨e j z niepowodzeniem m硂dego sportowca, kt髍y kilka godzin wcze秐iej zaj背 w zawodach si骴me miejsce. Tiepikin nie pozostawi listu po縠gnalnego, nie powiedzia te nic rodzicom. Skoczy z okna swojego pokoju. Jak poinformowali jego

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Bonk: Zastanawia砮m si, czy jecha do Londynu

Kraje駍kim, sk眃 pochodz, do wyboru s 縠glarstwo, podnoszenie ci昕ar體 i pi砶a no縩a. Za pi砶 nie lubi砮m gania, wi阠 zaj背em si 縠glarstwem. Ale w ko馽u poszed砮m z dwoma kolegami do sekcji ci昕arowej, gdzie ju trenowa m骿 starszy brat. Zreszt by dzi na widowni, widzia砮m go i... s硑sza砮m. Po p蟪

Polski Zwi眤ek Podnoszenia Ci昕ar體 przed igrzyskami wszcz背 post阷owanie przeciwko Adrianowi Zieli駍kiemu - dzi z硂temu medali禼ie z Londynu

dyscyplinarne. Za dwa wyjazdy Zieli駍ki zap砤ci z w砤snej kieszeni - oko硂 45 tysi阠y z硂tych. W Gruzji trenowa razem z Arsenem Kasabijewem, r體nie reprezentuj眂ym Polsk podczas igrzysk. Sztangista gruzi駍kiego pochodzenia wyst眕i w sobotnim konkursie w kategorii do 94 kg. Polski Zwi眤ek Podnoszenia

Podnoszenie ci昕ar體. R罂yczka przeszkadza w treningach Adrianowi Zieli駍kiemu

w czerwcu na zgrupowaniu w Zakopanem. - Wiem, 縠 mam troch zaleg硂禼i i chc je szybko nadrobi. Chyba nawet troch za szybko... Do pe硁ej dyspozycji trzeba wraca wolno, bez nadmiernego wysi砶u. Po秔iech w ci昕arach nie jest wskazany. A ja, cho jestem jeszcze m硂dy, ju wiele prze縴砮m. D紈iganie

M w podnoszeniu ci昕ar體 we Wroc砤wiu. Komplet widz體 podczas wyst阷u Adriana Zieli駍kiego?

W sprzeda縴 nie ma ju bilet體 na dzisiejszy fina m昕czyzn w kategorii 85 kg. Polsk w tej grupie b阣zie reprezentowa ubieg硂roczny z硂ty medalista igrzysk olimpijskich Adrian Zieli駍ki. Zawodnik Tarpana Mrocza jest jednym z najwi阫szych faworyt體 w tej grupie. Jego najpowa縩iejszym rywalem b阣zie

Podnoszenie Ci昕ar體. MP kobiet

Niezwykle uszcz甓liwiona by砤 mistrzyni kraju w kategorii 48 kg 23-letnia Sylwia Lalik z Unii Hrubiesz體. - Jeszcze to do mnie nie dociera, bo jest to moje pierwsze w 縴ciu zwyci阺two i od razu w tak wa縩ej imprezie. Wprawdzie po rwaniu by砤m druga, ale podrzutem uda硂 mi si odrobi t jednokilogra

M w podnoszeniu ci昕ar體. Dwa rekordy globu Chi馽zyka Liao w kat. 69 kg

zaatakowa rekord 秝iata wynosz眂y dotychczas 197 kg. Pr骲a do ci昕aru 198 kg by砤 udana, Liao pobi o jeden kilogram rekord nale勘cy od 10 lat do jego rodaka Guozenga Zhanga. Przy okazji poprawi tak縠 o jeden kilogram najlepszy dotychczas wynik w dwuboju, kt髍y obecnie wynosi 358 kg. Poprzedni wynosi 357

Niezwykle zaci阾a walka o z硂to ekstraklasy podnoszenia ci昕ar體 [ZDJ蔆IA]

. Ostatecznie Budowlani wygrali 2097,1:2087,3. Indywidualnie najlepszy wynik w punktacji Sinclaira (stosunek podniesionego ci昕aru do masy cia砤) uzyskali kolejno: Tomasz Zieli駍ki, Kosza砶a, Adrian Zieli駍ki, Michalski i Bonk. Wynik ponad 400 punkt體 - uznawany za bardzo dobry - uzyska硂 jednak a dziewi阠iu z

Anita W硂darczyk uczy si podnoszenia ci昕ar體 i haftowania

Podopieczna Krzysztofa Kaliszewskiego ca砶owicie wyleczy砤 ju uraz kr阦os硊pa, kt髍ego nabawi砤 si przed lipcowymi mistrzostwami Europy w Barcelonie. By kontuzja si nie powt髍zy砤 du縪 czasu po秝i阠a na nauczenie si prawid硂wej techniki podnoszenia ci昕ar體. - Wi笨e si to troch ze zmian

Podnoszenie ci昕ar體. Szymon Ko砮cki: "Chcemy ewolucji i rozs眃ku"

si polskie ci昕ary z takimi sukcesami, jakie odnosi硑 w latach 70. i 80. Oczywi禼ie wszystkie swoje dzia砤nia b阣 w tym zakresie uzgadnia z zarz眃em - powiedzia Ko砮cki. Nowy prezes PZPC doda, 縠 ceni ust阷uj眂ego za fachowo舵 i umiej阾no禼i organizacyjne. - Zawsze sta砮m na stanowisku, 縠 pan

Podnoszenie ci昕ar體. S硑nny chi駍ki sztangista Hui Liao zdyskwalifikowany na trzy lata

, Mi阣zynarodowa Federacja Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF) zawiesi砤 go do 30 wrze秐ia 2014. Dyskwalifikacja Chi馽zyka (w jego kategorii nie startowali Polacy) oznacza, 縠 ten kraj straci pierwsze miejsce w klasyfikacji dru縴nowej M-2010 na rzecz bia硂-czerwonych (132 pkt, przy 124 Azjat體). W Turcji z硂te medale

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Bonk: Czasem masz tego do舵

raz poszed砮m na ci昕ary, spodoba硂 si, a po p蟪 roku trening體 ma硂 brakowa硂 a zdoby砨ym medal na mistrzostwach Polski. Wybra砮m ci昕ary. Zdaje pan sobie spraw, 縠 ten medal spad z nieba. Faworyci si wycofali, Marcin Do酬ga spali rwanie. - Ja si w tym roku tyle wycierpia砮m, 縠 mia砮m ci眊le

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Srebrny medal Marzeny Karpi駍kiej

podnios砤, poprawi砤by rekord kraju w dwuboju i podrzucie. Podej禼ie spali砤, ale drugie miejsce w mistrzostwach Europy to i tak jej najwi阫szy sukces w seniorskiej karierze.22-letnia Karpi駍ka do podnoszenia ci昕ar體 trafi砤 osiem lat temu. Zauwa縴 j w體czas na zawodach lekkoatletycznych jej obecny

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Marcin Do酬ga: Nie nadaj si do ci昕ar體

KONKURS! Poka swoj rado舵 zwyci阺twa i wygraj 7 tys. z硂tych! Potrafi pan wyt硊maczy przyczyny niepowodzenia? Marcin Do酬ga: Co mog powiedzie po tak fatalnym wyst阷ie? Kompletnie zawali砮m. Przecie 190 kg to nie jest dla mnie 縜den ci昕ar w rwaniu. Powinienem wsta o 12 w nocy, zrobi

Podnoszenie ci昕ar體. Do縴wotnia dyskwalifikacja Ira馽zyka

Po raz pierwszy kontrola da砤 u Ira馽zyka pozytywny wynik we wrze秐iu 2006 roku, gdy wykryto w jego organizmie sterydy anaboliczne. Wtedy Ali-Hosseini zosta zdyskwalifikowany na dwa lata. Po raz drugi zabronione 秗odki zosta硑 ujawnione po kontroli przeprowadzonej 24 pa糳ziernika 2009 roku, na trzy

PODNOSZENIE CI石AR覹. ietny wyst阷 student體 AJD

Podczas mistrzostw w rwaniu rekordzist zmaga student體 zosta kasz Grela z AZS AJD (171 kg), a w podrzucie Pawe Kosza砶o z Opola (200 kg). W秗骴 kobiet z硂te kr笨ki wywalczy硑 Katarzyna Ostapska (kategoria wagowa 69 kg) i Sandra Spyra (kat. wag. plus 75 kg). Trzecie miejsca zdoby硑: Aleksandra

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Kadra Polski bez Bonka, Do酬gi i Zieli駍kiego

W ekipie zabrak硂 aktualnie trzech najlepszych ci昕arowc體: ze wzgl阣體 zdrowotnych - mistrza olimpijskiego w 85 kg Adriana Zieli駍kiego i trzykrotnego mistrza 秝iata Marcina Do酬gi (105 kg) - oraz osobistych - br眤owego medalisty igrzysk w Londynie w kategorii 105 kg Bart硂mieja Bonka. Znale糽i si

M w podnoszeniu ci昕ar體. Br眤owy medal Bonka, dramat Do酬gi

KONKURS! Wesprzyj Marcina Do酬g i wygraj tablet Rus砤n Nurudinow by we Wroc砤wiu bezkonkurencyjny. W rwaniu zacz背 podnosi jako ostatni. 190 kg zapewni硂 mu pierwsze miejsce i komfort przed podrzutem. ietnie spisa si Bart硂miej Bonk, kt髍y wyrwa 188 kg i by drugi. Dramatycznie z ci昕arem

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Adrian Zieli駍ki ze z硂tym medalem!

Wygraj br眤owe wios砤 z Londynu!  » To pierwszy z硂ty medal Polak體 na igrzyskach w Londynie, i pierwsze z硂to w sztandze od 40 lat. Zieli駍ki by jednym z faworyt體 konkursu, jednak konkurencja prezentowa砤 si niezwykle mocno. - Adrian jest bardzo dobrze przygotowany, ale czeka go trud

M w podnoszeniu ci昕ar體 w 2013 roku w Polsce

Turniej w Polsce zostanie rozegrany po raz czwarty. Trzy poprzednie, wszystkie w Warszawie odby硑 si w 1959, 1969 i 2002 roku. Obok Polski o prawo organizacji imprezy ubiega砤 si Rosja i Malezja. Tegoroczne mistrzostwa odb阣 si w dniach 5-13 listopada w Pary縰. W Pary縰 padnie rekord w ilo禼i uc

Podnoszenie ci昕ar體. Br眤 Klejnowskiej na mistrzostwach Europy!

Drugie miejsce zaj瓿a debiutuj眂a w mistrzostwach Europy Ukrainka Julia Paratowa. W rwaniu Polka uzyska砤 86 kg i zajmowa砤 pi眛e miejsce. Prowadzi砤 z rezultatem 100 kg Nowikawa, na drugiej pozycji by砤 Paratowa z rezultatem 92 kg, a na trzeciej jej rodaczka Julia Derkacz - 88 kg. Klejnowska zalicz

Podnoszenie ci昕ar體. Powr髏 Agaty Wr骲el

Zawodniczka mia砤 trzyletni przerw, w tym czasie przebywa砤 w Anglii. Po powrocie w潮czona zosta砤 ponownie do kadry, ale musia砤 podda si dwa razy operacji kontuzjowanego nadgarstka i stawu biodrowego, dlatego dopiero pod koniec grudnia ubieg砮go roku wznowi砤 treningi. Na pocz眛ku marca wystar

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Marzena Karpi駍ka mistrzyni Europy

Drugie miejsce zaj瓿a Turczynka Nurdan Karagoz - 177 kg, a trzecie reprezentantka Azerbejd縜nu Silwia Ange硂wa - 175 kg. Karpi駍ka jest trzeci Polk, po Wr骲el i Klejnockiej, kt髍a wywalczy砤 mistrzostwo Europy. Trener sztangist體: w kadrze nie ma 縜dnych konflikt體

MP senior體 w podnoszeniu ci昕ar體

sprawdzianem przed mistrzostwami Europy, kt髍e w po硂wie kwietnia zostan rozegrane we Francji. Medali禼i MP w podnoszeniu ci昕ar體 w 2006 roku: kat. 56 kg: 1. Marcin Makarski (Budowlani Opole) - 242 (110+132)2. Artur Pomiankiewicz (AZS AWF Bia砤 P-ka) - 195 (86+109)3. Kamil Gabrylewicz (AZS AWF Bia砤 Podlaska

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Marzena Karpi駍ka pierwsza po rwaniu

Ole, ole, ole, ole! Trybuna Kibica zawsze pe硁a Druga jest W硂szka Genny Pagliaro z rezultatem 81 kg, a trzecia reprezentantka Azerbejd縜nu Silvia Ange硂wa - 78 kg. Poprzedni rekord Polski wynosi 83 kg i tak縠 nale縜 do Karpi駍kiej, kt髍a na pomo禼ie w Antalyi mia砤 trzy udane podej禼ia do 81, 8

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Bart硂miej Bonk z br眤owym medalem!

Bonk niespodziewanie obj背 prowadzenie po 秝ietnym rwaniu - w trzeciej pr骲ie pobi rekord 縴ciowy wynikiem 190kg co da硂 mu prowadzenie. Podrzut nie by ju dla Polaka tak szcz甓liwy - spali pierwsz pr骲 na 219kg, ale w drugiej wyr體na rekord 縴ciowy - 220kg. 225 kg okaza硂 si za ci昕kie, ale

Podnoszenie ci昕ar體. Do酬ga i Zieli駍ki z najlepszymi wynikami na pomo禼ie w 2010

Tabele za 2010 rok przedstawi w najnowszym wydaniu magazyn "World Weightlifting", oficjalny organ Mi阣zynarodowej Federacji Podnoszenia Ci昕ar體 (IWF). Do酬ga prowadzi ex-aequo z Rosjaninem Dmitrijem K硂kowem z rezultatem 415 kg w dwuboju. Obaj uzyskali ten rezultat w mistrzostwach

Podnoszenie ci昕ar體. Do酬ga i Zieli駍ki regeneruj si硑

Do酬ga jest w O秗odku Przygotowa Olimpijskich w Zakopanem, a Zieli駍ki w Spale, gdzie trenuje kadra m硂dzie縪wa przygotowuj眂a si do mistrzostw Europy w Limassol, kt髍e rozpoczn 23 listopada. Impreza b阣zie rozegrana po raz drugi; pierwsza odby砤 si w 2009 roku we W砤dys砤wowie. - Sezon by ci昕

ME w podnoszeniu ci昕ar體. Tylko jedna medalistka sprzed roku

Ole, ole, ole, ola! Trybuna Kibica zawsze pe硁a Do Turcji nie pojedzie natomiast ubieg硂roczny br眤owy medalista w kategorii 105 kg Bart硂miej Bonk. W sk砤dzie zespo硊 na tegoroczne zawody w Turcji jest siedem kobiet i o秏iu m昕czyzn. Wbrew wcze秐iejszym zapowiedziom z ekipie nie ma trzykrotnego mi

Podnoszenie ci昕ar體. Choro: W kadrze nie ma konflikt體

My te mamy zdanie! Dzielimy si nim na Facebook/Sportpl » kasz Jachimiak: Trener kadry kobiet Ryszard So鎘o zabiera na Mistrzostwa Europy wszystkie najlepsze zawodniczki, a w pana ekipie nie ma lider體. Dlaczego? Miros砤w Choro: My inaczej przygotowujemy si do igrzysk . U dziewczyn

Londyn 2012. Podnoszenie ci昕ar體. Choro: Zieli駍ki przygotowany na z硂ty medal

. - Spos骲 wsp蟪pracy wypracowali秏y ju rok temu. Adrian ma swojego trenera, z kt髍ym nie rozstaje si nawet na chwil, a ja zajmuj si kwestiami organizacyjnymi. Pilnuj tablicy wynik體, a wi阠 dbam o to, 縠by Adrian d紈iga odpowiednie ci昕ary - t硊maczy Choro. Trener kadry podkre秎a, 縠 w walce o

Podnoszenie ci昕ar體. By硑 mistrz olimpijski zatrzymany z 9 kilogramami kokainy

Sport.pl w mocno nieoficjalnej wersji... Polub nas na Facebooku » Informacj potwierdzi硂 bu砱arskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. - Boevski zosta aresztowany w poniedzia砮k wieczorem. Powodem zatrzymania by硂 dziewi赕 kilogram體 kokainy znalezionych w jego baga縰 - g硂si o秝iadczeni

Podnoszenie ci昕ar體. Mistrz olimpijski Ga砤bin Bojewski aresztowany za przemyt

Zatrzymano go na lotnisku w Sao Paulo we wtorek. Narkotyki by硑 ukryte w skrytkach w jego trzech walizkach. 36-letni Bojewski wraca do Sofii przez Madryt ze swoj c髍k Sar, kt髍a uczestniczy砤 w turnieju tenisowym. Bu砱arski sztangista zdoby tytu mistrza olimpijskiego w kategorii do 69 kg podcz

Mistrzyni olimpijska z Aten w podnoszeniu ci昕ar體 na dopingu

Doping u rekordzistki 秝iata w dwuboju stwierdzono w pr骲ce pobranej 26 pa糳ziernika. Drugi test potwierdzi wcze秐iejsze wyniki. 28-letniej zawodniczce grozi czteroletnia karencja. W 2011 roku zosta砤 po raz sz髎ty w karierze mistrzyni Europy. W dorobku ma te cztery medale mistrzostw 秝iata - z硂

podnoszenie ci昕ar體

Podrzut.
Podnoszenie ci昕ar體 - dyscyplina ci昕kiej atletyki, polegaj眂a na podnoszeniu przez zawodnika sztangi o okre秎onej masie, dwiema technikami - rwaniem i podrzutem.Rwanie polega na uniesieniu sztangi z pomostu bezpo秗ednio ponad g硂w i przytrzymanie jej. Zawodnicy wykonuj眂y ten b骿 trzymaj sztang w tzw. szerokim uchwycie. Natomiast podrzut jest bojem, w kt髍ym zawodnicy podnosz

wi阠ej o podnoszenie ci昕ar體 na pl.wikipedia.org

Zdj阠ia - podnoszenie ci昕ar體